Informasjon

Tuberkulose i ryggen

Tuberkulose kan spre seg til ryggen via blodet fra et infeksjonsfokus utenfor ryggen, som regel i lungene. Ubehandlet vil det infiserte beinvevet ødelegges, og deler av ryggsøylen kan synke sammen.

Hva er tuberkulose i ryggen?

Lave ryggsmerter

Tilstanden kalles også tuberkuløs spondylitt og Potts sykdom. Tuberkulose i ryggen skyldes spredning av tuberkelbakterien (M. tuberculosis) til ryggen via blodet fra et infeksjonsfokus utenfor ryggen, som regel i lungene. Dette fører til en bakteriell betennelse i en eller flere ryggvirvler (spondylitt). Tiltakende ødeleggelse av beinvevet kan føre til sammenfall av ryggvirvler og i fremskredne tilfeller utvikling av "kul på ryggen" (kyfose, gibbus). I noen tilfeller kan en byll oppstå hvis infeksjonen sprer seg til omliggende leddbånd eller bløtvev. 

Forekomst

Tuberkulose er verdens mest dødelige infeksjon. 1.8 milliarder mennesker er smittet og sykdommen forårsaker 1,6 millioner dødsfall per år. Selv om tuberkuløs spondylitt nå er sjelden i industrialiserte land, forekommer sykdommen fortsatt i utviklingsland. Internasjonalt utgjør tuberkuløs spondylitt 1-2 prosent av alle tilfeller av tuberkulose. Tuberkuløs spondylitt ses hos cirka 10 prosent av tilfellene med tuberkulose utenfor lungene. Tilstanden forekommer nesten bare blant voksne i vår del av verden. I områder med mye tuberkulose er det ofte barn som rammes.

Årsak

Ryggvirvlene er mottakelige for tuberkelbakterier fordi de har svært rikelig blodgjennomstrømming. I industrialiserte land oppstår de fleste tilfeller av tuberkulose i ryggen etter at en tidligere tuberkuloseinfeksjon et annet sted i kroppen har "våknet til live" igjen. Tilstanden rammer oftest nedre del av ryggen, men i 10 prosent av tilfellene rammes nakken.

Symptomer

Tuberkuløs spondylitt rammer oftest barn i utviklingsland. Symptomene melder seg som regel mindre enn ett år etter at barnet først ble smittet med tuberkulose. Symptomene er gradvis økende ryggsmerter over uker til måneder. Etter hvert vil en økende andel få feber og vekttap, og det kan oppstå lammelser.  

Diagnostikk

I vår del av verden er tilstanden sjelden, men pasienter med kroniske ryggsmerter som stadig øker i intensitet, vil alltid bli utredet. Bildediagnostikk som røntgen, CT og MR gir sterk mistanke om sykdommen. I tillegg vil IGRA-test i blod bekrefte tuberkulosesmitte. 

Endelig diagnose stilles ved å ta prøver fra det betente vevet og mikroskopere og dyrke frem tuberkelbakterien. 

Behandling

Behandling av tuberkuløs spondylitt er den samme som for lungetuberkulose. Det innebærer kombinasjonsbehandling med flere (tre) antituberkuløse medikamenter. Det anbefales som regel 6-9 måneders kur. 

Kirurgi er aktuelt dersom betent vev trykker mot ryggmargen. Kirurgi kan også utføres dersom ryggen blir ustabil, eller ved stor skjevhet i ryggen, eller hvis det er behov for å drenere en byll.

Prognose

Tidlig og korrekt behandling gir gode behandlingsresultater. Motstandsdyktige tuberkelbakterier (resistente bakterier) og dårlig etterlevelse av behandlingen kan forverre prognosen. Tuberkuløs spondylitt er den alvorligste formen for muskelskjelett-tuberkulose fordi tilstanden kan medføre bendestruksjon, deformitet av ryggen og lammelser.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!