Informasjon

Tuberkulose i ryggen

Tuberkulose kan spre seg til ryggen via blodet fra et infeksjonsfokus utenfor ryggen, som regel i lungene. Ubehandlet vil det infiserte beinvevet ødelegges, og ryggen kan synke sammen og det dannes en kul på ryggen (gibbus).

Tuberkulose i ryggen skyldes spredning av tuberkelbakterien (M. tuberculosis) til ryggen via blodet fra et infeksjonssted utenfor ryggen, som regel i lungene.
Tuberkulose i ryggen skyldes spredning av tuberkelbakterien (M. tuberculosis) til ryggen via blodet fra et infeksjonssted utenfor ryggen, som regel i lungene.

Hva er tuberkulose i ryggen?

Lave ryggsmerter

Tilstanden kalles også tuberkuløs spondylitt og Potts sykdom. Tuberkulose i ryggen skyldes spredning av tuberkelbakterien (M. tuberculosis) til ryggen via blodet fra et infeksjonsfokus utenfor ryggen, som regel i lungene. Det foreligger en kombinasjon av en beinbetennelse (osteomyelitt) og leddbetennelse (artritt) i en eller oftest flere ryggvirvler (vertebrae). Tiltakende ødeleggelse av beinvevet kan føre til sammenfall av ryggvirvler og i fremskredne tilfeller utvikling av "kul på ryggen" (kyfose, gibbus). I noen tilfeller kan en byll (kald abscess) oppstå hvis infeksjonen sprer seg til omliggende leddbånd eller bløtvev. Byller i lenderegionen kan vandre ned langs hoftens bøyemuskel (psoasmuskelen) til lysken, og den kan til slutt trenge gjennom huden og tømme seg.

Forekomst

Tuberkulose er verdens mest dødelige infeksjon. Over 2 milliarder mennesker er smittet og sykdommen forårsaker nær 2 millioner dødsfall per år. Selv om tuberkuløs spondylitt nå er sjelden i industrialiserte land, forekommer sykdommen fortsatt i utviklingsland. Internasjonalt utgjør tuberkuløs spondylitt 1-2% av alle tilfeller av tuberkulose. Tuberkuløs spondylitt ses hos 8-9% av tilfellene med tuberkulose utenfor lungene og er den vanligste lokalisasjonen av tuberkulose i muskelskjelettapparatet (40-50% av tilfellene). Tilstanden forekommer nesten bare blant voksne i vår del av verden. I områder med mye tuberkulose er det ofte barn som rammes.

Årsak

Ryggvirvlene er mottakelige for tuberkelbakterier fordi de har svært rikelig blodgjennomstrømming hos voksne individer. Siden blodstrømmen passerer gjennom flere tilliggende ryggvirvler, kan det føre til at flere ryggvirvler blir sete for tuberkulose. I industrialiserte land oppstår de fleste tilfeller av tuberkulose i ryggen etter at en tidligere tuberkuloseinfeksjon et annet sted i kroppen har "våknet til live" igjen. Tilstanden rammer oftest nedre del av ryggen, men i 10% av tilfellene rammes nakken.

Symptomer

Tuberkuløs spondylitt er først og fremst en sykdom vi støter på i fattige land, og da rammer da først og fremst barn. Tilstanden presenterer seg som regel mindre enn ett år etter at barnet først blir smittet med tuberkulose. Som regel utvikler vil tuberkuløs spondylitt utvikle seg med en 3-4 måneders historie med ryggsmerter som tiltar i intensitet, og som noen ganger er forbundet med muskelkramper eller utstrålende smerter nedover i bena. Feber og vekttap forekommer hos under halvparten.

Når man mistenker tuberkuløs spondylitt i vår del av verden, er det viktig å få klargjort om pasienten tidligere har hatt tuberkulose, siden sykdommen vi ser her ofte er en oppblussing av tidligere infeksjon. Har man hatt andre tilfeller av tuberkulose i familien, styrker også det mistanken.

Diagnostikk

Særlig i vår del av verden er tilstanden sjelden, og når ryggsmerter skal utredes er ikke diagnosen blant de som først blir vurdert. Dette gjør diagnosen vanskeligere å stille. Men opplysninger om tidligere tuberkulose eller tuberkulose i familien, bør vekke mistanke. I langtkomne tilfelle kan det foreligge nevrologiske skader i form av nedsatt kraft, følsomhet, eventuelt lammelser i bena. Tuberkulinprøve er positiv i 90% av tilfellene hos ellers friske personer. En blodprøve kan også påvise om det er smitte med tuberkelbakterier (IGRA). Bildediagnostikk som røntgen, CT og MR kan klargjøre forandringene i ryggen og gi sterk mistanke om sykdommen. Endelig diagnose stilles ved å ta prøver fra det betente vevet og mikroskopere det eller dyrke frem tuberkelbakterien. Det er et problem at tuberkelbakterien vokser svært sakte, og det tar lang tid å få svar på dyrkningsprøver. Selv når legen/sykehuset har gjort alt rett kan bakterien være vanskelig å identifisere.

Behandling

Behandling av tuberkuløs spondylitt innebærer kombinasjonsbehandling med minst tre samtidige antituberkuløse medikamenter. Det anbefales som regel 6-9 måneders kur, men om tubercelbasillen viser seg å tåle normal behandling vil det kreve mer tid. Kirurgi gis ikke som rutinemessig behandling, men kan være aktuelt, i noen tilfeller kan slik behandling bidra til tidlig mobilisering (pasienten beveger seg mer) og reduserer dødelighet.

Kirurgi er særlig aktuelt når betent vev trykker mot ryggmargen. Dette kan gi pasienten store nevrologiske utfall (lammelser og følelsesløshet), ev. utfall som tiltar eller vedvarer tross medisinsk behandling. Kirurgi kan også utføres ved bekymring for ryggens stabilitet (, stor skjevhet i ryggen - kyfose > 40º), eller hvis det er behov for å drenere en byll.

Prognose

Tidlig og korrekt behandling gir gode behandlingsresultater. Motstandsdyktige tuberkelbakterier (resistente bakterier) og dårlig etterlevelse av behandlinsinstruksene kan forverre prognosen. Tuberkuløs spondylitt er den alvorligste formen for muskelskjelett-tuberkulose fordi tilstanden kan medføre bendestruksjon, deformitet av ryggen og lammelser.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!