Informasjon

CRP

Når brukes CRP?

CRP brukes som et generelt mål på betennelse (inflammasjon) i kroppen. Det er ingen spesifikk test, så ved en forhøyet verdi kan ikke prøven si noe om årsak eller hvor betennelsen sitter. CRP verdien må alltid vurderes i sammenheng med øvrige funn hos pasienten. CRP og blodsenkningen (SR) brukes ofte med det samme formålet, som en generell test for å avdekke tegn på betennelse i kroppen. Forskjellen er at CRP stiger raskere og normaliserer seg hurtigere når betennelsen går tilbake enn senkningen. 

Det er aktuelt å ta CRP i følgende situasjoner:

  • Ved mistanke om infeksjon forårsaket av bakterier
  • For å skille mellom virusinfeksjon og bakterieinfeksjon
  • Ved kontroller for å følge sykdomsutvikling. CRP-verdiene blir raskt lavere etter hvert som en infeksjon tilheler
  • Etter operasjoner for å oppdage komplikasjoner
Forrige side Neste side