Informasjon, tilstand

Covid-19, langvarige symptomer

Årsaker

Det er ikke kjent hvorfor enkelte rammes av langvarige symptomer etter covid-19. Men vi vet fra tidligere at vedvarende symptomer etter enkelte langvarige infeksjoner, slik som kyssesyke, er vanlig.

Det er lansert flere teorier og både kraftig immunrespons, redusert antistoffrespons og tilbakefall eller reinfeksjon er blant disse. Det diskuteres også om årsaken er sammensatt av både biologiske, psykiske og sosiale forhold. Effektene av de omfattende smitteverntiltakene i samfunnet i forbindelse med pandemien kan også tenkes å ha spilt en rolle når symptomer rapporteres.

Les mer om covid-19 og immunsystemet.

Forrige side Neste side