Informasjon

Influensa

Behandling

Hvile og ro er viktig for å gi kroppen en sjanse til å komme seg. Ved høy feber er det viktig med mye væske. Ellers behandles influensa som en vanlig forkjølelse. Et barn med influensa kan gå tilbake til barnehagen når feberen er borte og allmenntilstanden tillater det.

  • Det er vanlig å bruke febernedsettende og smertestillende medikamenter (paracet er foretrukket) dersom du er plaget. Medisinene lindrer plagene, men de forkorter ikke sykdomsforløpet.
  • Antibiotika hjelper kun mot bakterier og har derfor ingen effekt mot influensavirus.

Det finnes en type medisiner - såkalte neuraminidasehemmere, som kan påvirke forløpet av influensasykdom. Det er vist at disse medikamentene i gjennomsnitt forkorter sykdomsforløpet med noen få timer. Uten medisiner tar det 7 dager før bedring inntrer, med medisiner er det funnet at bedringen inntrer etter 6,3 dager. Det er ikke vist at medikamentet fører til færre komplikasjoner av influensa-sykdommen, men preparatet synes å minske smitterisikoen og spredningen av influensa. For at medisinen skal ha noen effekt, må man starte raskt, og helst mindre enn 12 timer etter utbrudd av feber. Ulempen med tidlig behandling er at det alltid vil være usikkert om plagene faktisk skyldes influensavirus. Gevinsten av slik behandling er svært beskjeden, og den er helt fraværende ved sen oppstart.

Mange eksperter anbefaler at man ikke bruker disse medikamenttypene fordi effekten er svært begrenset. 

Forrige side Neste side