Informasjon

Influensa A(H1N1) (svineinfluensa)

Temaside om Korona

Vaksinasjon

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen er å beskytte den enkelte mot komplikasjoner og død. I tillegg er det et mål å redusere belastningen på helsetjenesten og holde helsetjenestene i gang.

Den vanlige vaksinen som benyttes i sesongen 2019/2020 beskytter mot fire ulike virus, to influensa A-virus og to influensa B-virus. Det ene A-viruset er av typen A(H1N1) og beskytter mot viruset som forårsaket svineinfluensa.

For sesongen 2019-2020 anbefaler Folkehelseinstituttet at alle som er i risikogruppene lar seg vaksinere. Risikogruppene regnes som mer utsatt for å få komplikasjoner eller dø av influensa.

Risikogruppene som anbefales vaksine mot sesonginfluensa er:

 • Alle personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsboliger eller sykehjem
 • Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt motstand mot infeksjoner
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, d.v.s. kroppsmasseindex over 40 kg/m2
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
Forrige side Neste side