Informasjon

Influensa A(H1N1) (svineinfluensa)

Vaksinasjon

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen er å beskytte den enkelte mot komplikasjoner og død. I tillegg er det et mål å redusere belastningen på helsetjenesten og holde helsetjenestene i gang.

Den vanlige vaksinen som benyttes i sesongen 2020/2021 beskytter mot fire ulike virus, to influensa A-virus og to influensa B-virus. Det ene A-viruset er av typen A(H1N1) og beskytter mot viruset som forårsaket svineinfluensa. Dette viruset er nå ikke farligere enn andre influensavirus, og fordi så mange har vært smittet eller er vaksinerte, er det ingen fare for pen ny pandemi forårsaket av dette viruset. 

Forrige side Neste side