Informasjon

Bedøvelsesmetoder - en oversikt

Les gjennom denne informasjonen og merk deg ting du vil ha mer orientering om, og spør når du får besøk fra anestesiavdelingen dagen før operasjonen.

Anestesi

Dette ordet betyr "uten følelse" og er en felles betegnelse på de ulike bedøvelsesformer vi bruker ved operasjoner. Anestesisykepleiere og anestesileger er spesialutdannet personell som har til oppgave å gi deg trygg og god bedøvelse, og passe på deg under operasjonen.

Neste side