Informasjon

Bedøvelsesmetoder - en oversikt

Temaside om Korona

På operasjonsstuen

På operasjonsstuen vil en anestesisykepleier, anestesilege og en operasjonssykepleier ta hånd om deg. Her får du intravenøst drypp - dvs. væske i ei blodåre via en tynn plastikknål. Blodtrykk og puls måles, og man overvåker hjerterytmen din ved hjelp av EKG-apparat.

Du vil også oppleve at personalet gjør endel forberedelser før du blir bedøvd.

Dagens bedøvelsesformer og tekniske utstyr muliggjør en svært god kontroll av alt som foregår under bedøvelsen og operasjonen. Åndedrettsfunksjon, hjerterytme, blodtrykk og andre viktige funksjoner blir kontinuerlig overvåket under bedøvelsen. Det vil være kvalifisert personell hos deg hele tiden mens du er på operasjonsavdelingen.

Forrige side Neste side