Informasjon

Åpen kirurgi ved nyrestein

Åpen operasjon for å fjerne nyrestein er sjelden nødvendig, men det forekommer. Metoden er mest aktuell i de tilfeller hvor nyren må fjernes, eller det er nødvendig å foreta anatomiske korreksjoner.

Nyresteinsbehandling

Nyrene
Nyrene

Rask utvikling av medisinsk kunnskap og teknisk utstyr har gjort den kirurgiske behandlingen av steiner i urinveiene mindre inngripende, og den er blitt spesialisert og sentralisert til enheter med særlig kompetanse i slik behandling.

Behov for kirurgisk behandling av stein i urinveiene (urolithiasis) foreligger hvis stein er en fare for nyrefunksjonen, eller når symptomene er uakseptable for pasienten. Før henvisning til spesialist tas urinprøver, blodprøver og det gjøres CT-undersøkelse av nyrene og urinveiene.

De fleste pasienter med vedvarende steiner i de øvre urinveier behandles i steinknuser med sjokkbølger. Resten behandles med såkalt perkutan nefrolitotomi eller ureterorenoskopi. Vanlig åpen nyresteinskirurgi er sjelden nødvendig og gjøres hos færre enn 2 prosent av pasientene.

Når gjøres åpen kirurgi?

Bortsett fra i situasjoner hvor fjerning av nyren eller deler av nyren er aktuelt, utføres åpen kirurgi bare når de moderne behandlingsmetodene har sviktet, eller ved spesielle koralsteiner hvor også rekonstruksjon av anatomiske forandringer i samlesystemet ofte er nødvendig.

Operasjonsmetoden

Via et snitt i siden (flanken) opererer kirurgen seg inn til nyren. Blodsirkulasjonen til hele eller deler av nyren klemmes av. Nyren kjøles ned og blir spaltet på langs. Samlesystemet, nyrebekkenet, åpnes vidt, steinmassen hentes ut, og eventuelle anatomiske rekonstruksjoner på samlesystemet utføres. Inngrepet er teknisk krevende og utføres av kirurger med særlig kompetanse.

Hvor god er metoden?

Steinfrihet oppnås hos 70-90 prosent av pasientene, men ny stein dannes hos 30 prosent innen seks år. Inngrepet kan påvirke nyrefunksjonen. Hos 10 prosent av pasientene kan det oppstå blødning etter inngrepet. Kontrollene utføres av urolog - kirurgspesialist i urinveissykdommer.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Karlsen SJ. Kirurgisk behandling av urolithiasis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 938-40.