Informasjon

Sjokkbølgebehandling av nyrestein

Sjokkbølgebehandling er den mest skånsomme kirurgiske metoden til å behandle nyrestein. Behandlingen innebærer at nyrestein(er) knuses i småbiter som lett passerer ut gjennom urinveiene.

Sjokkbølgebehandling benyttes som behandling av nyrestein beliggende i nyrebekkenet eller i urinlederen. Metoden er blitt den viktigste kirurgiske behandlingen av nyrestein.

Sjokkbølgebehandling utføres ved mange sykehus i Norge.

Når er sjokkbølgebehandling aktuelt?

Nyresten påvist ved CT

I prinsippet kan stein i alle deler av de øvre urinveier behandles. Den ideelle situasjonen er stein i nyren med samlet steinmasse mindre enn 2,5 cm i diameter, eller stein i øvre eller nedre del av urinlederen (ureter) når det ellers er normale forhold i urinveiene.

Sjokkbølgebehandling kan ikke anvendes hos gravide, om urinlederen er tett nedenfor steinen, hos pasienter med ubehandlet høyt blodtrykk, ved økt tendens til blødning, ved blodfortynnende behandling, ved samtidig urinveisinfeksjon, eller dersom nyren har sluttet å fungere.

Hva går metoden ut på?

Sjokkbølger er lydbølger. Når lydbølgene treffer en nyrestein, vil energien som overføres til steinen, medføre at den knuses. Bølgene lages i en generator ("kanon") utenfor kroppen. Legen kan sikte inn slik at lydbølgene treffer nyresteinen. Som pasient ligger du på et behandlingsbord, og legen har foruten generatoren tilgang til et ultralydapparat for å kunne lokalisere steinen og sikte inn mot den.

Pasientforberedelser

Du skal være fastende. Før inngrepet starter får du en sprøyte med beroligende og smertestillende stoff. Behandlingen varer ca. 30 minutter. De fleste behandlinger kan gjøres uten innleggelse i sykehus.

Hvor god er behandlingen?

Behandlingsresultatet avhenger av faktorer som størrelse, antall og lokalisering av steinene, den kjemiske sammensetning av steinene, lokale forhold i nyren og hvor lett væske passerer via nyren og ned urinlederen. Målet for behandlingen er å bli helt kvitt steinene. En tredel av pasientene må ha gjentatte behandlinger.

Sjokkbølgebehandling gjør pasientene raskere frisk, de kommer tidligere tilbake i arbeid og pasienttilfredsheten med behandlingen er klart høyere enn ved endoskopiske behandlinger eller kirurgiske inngrep.

Komplikasjoner

Sjokkbølgebehandling er den mest skånsomme kirurgiske behandlingsmetoden for stein i urinveiene. Blod i urinen i noen dager etter behandlingen er vanlig og behøver som regel ingen tiltak. Blødning av betydning skjer hos færre enn 1 prosent. Hovedkomplikasjonen er nyrebekkenbetennelse fordi stein eller steinrester kan stenge av urinlederen. Det kan oppstå hos 2-6 prosent av pasientene.

Utfallet av behandlingen

Behandlingsresultat ved små nyresteiner eller steiner i urinlederen kan man vanligvis se etter få uker. Hos de fleste blir det tatt et røntgen oversiktsbilde etter to uker, og kontrastrøntgen etter tre måneder. Etter behandling kan det komme ut biter av steiner i flere måneder. Dersom røntgenbildene viser steinbiter som kan forårsake tilstoppelse av urinlederen, vil du bli henvist tilbake til sykehuset. Ved feber og symptomer på urinveisinfeksjon skal du innlegges på sykehus til observasjon.

Vil du vite mer?

Kilder

  • Karlsen SJ. Kirurgisk behandling av urolithiasis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 938-40.