Informasjon

Prostatakreft

Temaside om Korona

Hva er prostatakreft?

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn. Det oppdages knapt 5.000 nye tilfeller i Norge hvert år. Risikoen for å få prostatakreft i løpet av livet er knappe 15 prosent. Risikoen for å dø av prostatakreft er cirka tre prosent - med andre ord vil 97% som utvikler prostatakreft overleve den.

Årsakene til prostatakreft er ikke kjent, men det er funnet sammenhenger med arv, hormoner, kosthold og nivå av fysisk aktivitet. En regner at omtrent ti prosent av tilfellene har sammenheng med arv. Spesielt bør man være oppmerksom på muligheten for arvelige anlegg dersom en eller flere i nærmeste familie får prostatakreft i ung alder.

Prostatakreft er i mange tilfeller en ufarlig tilstand, og i noen tilfeller er aktiv behandling ikke nødvendig - pasienten følges kun med jevnlige kontroller. I andre tilfeller kan prostatakreft være en aggressiv kreftsykdom som sprer seg rask, forårsaker komplikasjoner og kan medføre tidlig død.

Prostata heter blærehalskjertelen på norsk. Som navnet tilsier, ligger kjertelen under urinblæren og første del av urinrøret går gjennom kjertelen. Kjertelens hovedoppgave er å bidra med blandevæske slik at sæden holder seg flytende. Kjertelen vokser gjennom hele livet, og etter hvert som du blir eldre, kan du begynne å merke symptomer fra denne veksten. 

Animasjon av prostatakreft
Forrige side Neste side