Informasjon

Prostatakreft

Hva er prostatakreft?

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge. Det oppdages rundt 5000 nye tilfeller hvert år. Omtrent hver åttende mann vil få en prostatakreft-diagnose før fylte 75 år. Risikoen for å dø av prostatakreft er cirka tre prosent - med andre ord vil 97 av 100 menn som utvikler prostatakreft, overleve den.

Årsakene til prostatakreft er ikke kjent, men det er funnet sammenhenger med arv, hormoner, kosthold og nivå av fysisk aktivitet. Opptil fire av ti tilfeller kan ha sammenheng med arv. Spesielt bør man være oppmerksom på muligheten for arvelige anlegg dersom en eller flere i nærmeste familie får prostata-, bryst- eller eggstokk-kreft før fylte 60 år.

Prostatakreft er i mange tilfeller en ufarlig tilstand, og i noen tilfeller er aktiv behandling ikke nødvendig - pasienten følges kun med jevnlige kontroller. I andre tilfeller kan prostatakreft være en aggressiv kreftsykdom som sprer seg raskt, forårsaker komplikasjoner og kan medføre tidlig død.

Prostata heter blærehalskjertelen på norsk. Som navnet tilsier, ligger kjertelen under urinblæren og første del av urinrøret går gjennom kjertelen. Kjertelens hovedoppgave er å bidra med blandevæske slik at sæden holder seg flytende. Kjertelen vokser gjennom hele livet, og etter hvert som du blir eldre, kan du begynne å merke symptomer fra denne veksten. 

Animasjon av prostatakreft
Forrige side Neste side