Informasjon

Behandling av strupekreft

Målet med behandlingen er å fjerne svulsten, og - hvis det lar seg gjøre - å bevare strupehodet og dermed også stemmen.

Behandlingen består først og fremst av kirurgi og/eller strålebehandling, i mindre grad av cellegift (kjemoterapi) - og ulike kombinasjoner av disse. Målet med behandlingen er å etablere lokal kontroll, forhindre plager av lokal og regional svulstvekst, samt å forebygge tilbakefall.

Behandlingsvalg

  • Små svulster på stemmebåndet fjernes ved hjelp av laser. Dette har liten effekt på stemmekvaliteten.
  • Større svulster, både glottiske og supraglottiske, behandles først og fremst med strålebehandling.
  • Ved resttumor etter strålebehandling eller ved tilbakefall gjøres laryngektomi (fjerning av stemmebåndene).
  • Ved pustebesvær vil man prøve å fjerne deler av svulsten, eventuelt kan det bli nødvendig å lage åpning inn til luftrøret gjennom huden på halsen (tracheotomi).
  • Ved meget langtkomne svulster kan det bli nødvendig å fjerne svulsten først og så gi strålebehandling.

Derfor vil du som oftest først bli tilbudt strålebehandling. Dette har vist seg å være en meget effektiv behandlingsform, mer enn syv av ti pasienter helbredes. De fleste med strupekreft vil således kunne bevare strupehodet og dermed oftest også en normal stemme.

Ved de tidlige stadiene av sykdommen helbredes nesten alle ved hjelp av CO2-laser alene. Når det viser seg at strålebehandling ikke er tilstrekkelig, kan operasjon være aktuelt (laryngektomi).

Strålebehandling

Røntgenstråler kan ødelegge kreftceller; strålene påvirker cellene slik at de dør, eller skades slik at de mister evnen til å dele seg. Med moderne stråleapparater kan man ramme kreftvevet meget presist. På den måten blir den skadelige virkningen på de normale cellene så liten som mulig.

Strålebehandlingen gis daglig, fem ganger i uken, i seks til syv uker. Behandlingen tar kun noen få minutter hver gang.

Behandlingen har best virkning dersom du slutter å røyke - røntgenstrålenes ødeleggende virkning på kreftcellene er størst når kroppen ikke påvirkes av tobakk.

I tillegg vil røyking forverre bivirkningene av behandlingen. Dette gjelder også de bivirkningene som først viser seg mange måneder etter behandlingen.

Bivirkninger ved strålebehandling

Strålebehandlingen foretas i flere små doser. Erfaringer viser at dette gir færrest bivirkninger. For noen pasienter betyr dette at de kan leve et normalt liv uten å være særlig plaget av behandlingen.

Allikevel må du være forberedt på at det kan oppstå plager.

  • Noen blir trette, slappe eller kvalme. Kvalmestillende medisin kan da være en hjelp.
  • Strålene vil sannsynligvis irritere slimhinnene i halsen - de kan bli ømme, såre og hovne.
  • Det kan oppstå sår i overflaten av halsens slimhinner.
  • Huden i strålefeltet blir rød og kan væske i mindre områder. Dette forsvinner igjen i løpet av de første ukene etter at strålebehandlingen er avsluttet. Etter noen måneder kan huden bli rødsprengt og føles litt tykkere.

Personalet som gir deg strålebehandlingen, vet ofte mye om hvordan ubehaget ved bivirkningene kan minskes. Spør dem om råd!

På lengre sikt kan også slimhinnene tørres ut i det området som er blitt behandlet. Andre senvirkninger er heshet, i enkelte tilfeller en vedvarende hevelse i slimhinnene, nedsatt matlyst og redusert skjeggvekst.

Strålebehandling kan gi økt følsomhet for solstråler og i minst ett år etter strålebehandlingen må området dekkes til eller smøres med solkrem med høy beskyttelsesfaktor (faktor 30 eller høyere).

Enkelte pasienter opplever å få nedsatt eller miste luktesansen etter behandling. Mange lurer på om de blir radioaktive av strålene. Dette er ikke tilfelle, og du utsetter ikke andre for risiko på grunn av behandlingen.

Operasjon

Strålebehandling kan ikke alltid kurere sykdommen. Da er det nødvendig å operere. Hele strupehodet fjernes for å sikre at alle kreftceller er borte (total laryngektomi).

Trakeostoma
Trakeostoma

Når strupehodet er fjernet, fører kirurgen luftrøret ut på halsens forside rett over brystbenet. Det blir da et lite hull foran på halsen som man puster gjennom. Åpningen kalles tracheostoma eller bare stoma. Operasjonen har som regel ingen betydning for evnen til å kunne spise og drikke normalt.

Hvis sykdommen har spredt seg til lymfeknutene på halsen, fjernes disse ved en operasjon (halsdisseksjon).

Medisinsk behandling

Cellegift har vanligvis ingen helbredende effekt på strupekreft, men brukes noen ganger sammen med strålebehandling eller der behandlingens mål er lindring og operasjon eller stråling ikke er egnet.

Viktig med informasjon

Det er viktig at du forstår bakgrunnen for de rådene legen gir deg. Oppfatter du ikke alt første gang, så be legen forklare det hele om igjen. Ikke vær redd for å stille spørsmål. Du sikrer deg den beste hjelpen ved å engasjere deg i sykdommen din og behandlingen av den. Skriftlig informasjon i tillegg til samtaler, gir ofte økt trygghet for både pasienter og pårørende.

Vil du vite mer?