Informasjon

Behandling av strupekreft

Målet med behandlingen er å fjerne svulsten, og - hvis dette kan la seg gjøre - å bevare strupehodet og dermed også stemmen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Behandlingen består først og fremst av kirurgi og strålebehandling, i mindre grad av cellegift (kjemoterapi) - og ulike kombinasjoner av disse. Målet med behandlingen er å etablere lokal kontroll, forhindre plager av lokal og regional svulstvekst, samt å forebygge tilbakefall.

Behandlingsvalg

  • Små svulster på stemmebåndet fjernes ved hjelp av C02 laser. Dette har liten effekt på stemmekvaliteten.
  • Større svulster, både glottiske og supraglottiske, behandles primært med strålebehandling.
  • Ved resttumor etter strålebehandling og tilbakefall gjøres laryngektomi (fjerning av stemmebåndene).
  • Ved pustebesvær vil man prøve å fjerne deler av svulsten, eventuelt kan det bli nødvendig å lage hull inn til luftrøret gjennom huden på halsen (tracheotomi).
  • Ved meget avanserte svulster kan det bli nødvendig med å fjerne svulsten først og så gi strålebehandling.

Derfor vil du som oftest først bli tilbudt strålebehandling. Dette har vist seg å være en meget effektiv behandlingsform, mer enn syv av ti pasienter helbredes. De fleste med strupekreft vil således kunne bevare strupehodet og dermed oftest også en normal stemme.

Ved de tidlige stadiene av sykdommen helbredes nesten alle ved hjelp av CO2-laser alene. Når det viser seg at strålebehandling ikke er tilstrekkelig, kan operasjon være aktuelt (laryngectomi).

Strålebehandling

Røntgenstråler kan ødelegge kreftceller; strålene påvirker cellene slik at de dør, eller skades slik at de mister evnen til å dele seg. Med moderne stråleapparater kan man ramme kreftvevet meget presist. På den måten blir den skadelige virkningen på de normale cellene så liten som mulig.

Strålebehandlingen gis daglig, fem ganger i uken, i seks til syv uker. Behandlingen tar kun noen få minutter hver gang.

Behandlingen har best virkning hvis du slutter å røyke - røntgenstrålenes ødeleggende virkning på kreftcellene er kraftigst hvis kroppen ikke påvirkes av tobakk.

I tillegg vil røyking forverre bivirkningene ved behandlingen. Dette gjelder også de bivirkningene som først viser seg mange måneder etter behandlingen.

Bivirkninger ved strålebehandling

Strålebehandlingen foretas i flere små doser. Erfaringer viser at dette gir færrest bivirkninger. For noen pasienter betyr dette at de kan leve et normalt liv uten å være særlig plaget av behandlingen.

Allikevel må du være forberedt på at det kan oppstå plager.

  • Noen blir trette, slappe eller kvalme. Kvalmestillende medisin kan da være en hjelp.
  • Strålene vil sannsynligvis irritere slimhinnene i halsen - de kan bli ømme, såre og hovne.
  • Det kan oppstå sår i overflaten av halsens slimhinner.
  • Huden i strålefeltet blir rød og kan væske i mindre områder. Dette forsvinner igjen i løpet av de første ukene etter at strålebehandlingen er avsluttet. Etter noen måneder kan huden bli rødsprengt og føles litt tykkere.

Personalet som gir deg strålebehandlingen, vet ofte mye om hvordan ubehaget ved bivirkningene kan minskes. Spør dem om råd!

På lengre sikt kan også slimhinnene tørres ut i det området som er blitt behandlet. Andre senvirkninger er heshet, i enkelte tilfeller en vedvarende hevelse i slimhinnene, nedsatt matlyst og redusert skjeggvekst.

Enkelte pasienter opplever å få nedsatt eller miste luktesans etter behandling. Mange spekulerer over om de blir radioaktive av strålene. Dette er ikke tilfelle, og du utsetter ikke andre for risiko på grunn av behandlingen.

Operasjon

Strålebehandling kan ikke alltid kurere sykdommen. Da er det nødvendig å operere. Hele strupehodet fjernes for å sikre at alle kreftceller er borte (total laryngectomi).

Trakeostoma
Trakeostoma

Når strupehodet er fjernet, fører kirurgen luftrøret ut på halsens forside rett over brystbenet. Det blir da et lite hull foran på halsen som man puster gjennom. Åpningen kalles tracheostoma eller bare stoma. Operasjonen har som regel ingen betydning for evnen til å kunne spise og drikke normalt. Hvis sykdommen har spredt seg til lymfeknutene på halsen, fjernes disse ved en operasjon (halsdisseksjon).

Medisinsk behandling

Cellegift har vanligvis ingen helbredende virkning på strupekreft, men anvendes ved lindrende behandling.

Viktig med informasjon

Det er viktig at du forstår bakgrunnen for de råd som legen gir deg. Oppfatter du ikke alt første gang, så be legen forklare det hele om igjen. Vær ikke redd for å stille spørsmål. Du sikrer deg den beste hjelpen ved å engasjere deg i sykdommen din og behandlingen av den. Skriftlig informasjon i kombinasjon med samtaler, gir ofte økt trygghet for både pasienter og pårørende.

Vil du vite mer?