Informasjon

Røyking

Hvis du røyker, prøv å slutte. Du er mest utsatt for å bli avhengig av nikotin i ungdomsårene. Jo tidligere du begynner å røyke, jo større blir helseskadene.

Å slutte reduserer risikoen

Hvis du stumper røyken, vil du ha mindre risiko for helseskader enn hvis du fortsetter å røyke. Jo tidligere du slutter, jo mer reduserer du risikoen. Dette gjelder selv om du slutter å røyke først når du er middelaldrende. Tidligere røykere vil likevel ha en større risiko for å få lungekreft og annen "røyke-kreft" enn de som aldri har røykt.

Forrige side Neste side