Informasjon

Livmorhalsprøve

Temaside om Korona

Hvorfor tas livmorhalsprøve?

I livmorhalsen (cervix) finnes to celletyper, plateepitel og sylinderepitel. Plateepitelet er på utsiden av livmortappen (ektocervix), mens sylinderepitelcellene er på innsiden av livmortappen (endocervix). Overgangen mellom disse to celletypene er sårbar for infeksjon med humant papillomavirus (HPV), et virus som smitter ved seksuell kontakt. Svært mange kvinner smittes av HPV i løpet av livet (70-80 %), men bare få av kvinnene utvikler forstadier/celleforandringer, og enda færre utvikler livmorhalskreft.

De fleste forstadiene utvikler seg ikke videre, men går tilbake. Noen forstadier kan imidlertid videreutvikle seg til livmorhalskreft. En HPV-infeksjon kan utvikle seg til alvorlige forstadier i løpet av få år, men vanligvis skjer utviklingen langsommere over flere år. Risikoen for at alvorlige forstadier skal videreutvikle seg til kreft er rundt 30 prosent. Denne utviklingen tar oftest lang tid, mer enn 10 år. Dette er årsaken til at kvinner yngre enn 25 år ikke inngår i Kreftregisterets screeningprogram mot livmorhalskreft.

Siden 2009 har jenter blitt tilbygg HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen er ventet å forebygge mange tilfeller av celleforandringer og livmorhalskreft. 

Forrige side Neste side