Informasjon

Livmorhalsprøve

Hvorfor tas livmorhalsprøve?

I livmorhalsen (cervix) finnes to celletyper, plateepitel og sylinderepitel. Plateepitelet er på utsiden av livmortappen (ektocervix), mens sylinderepitelet er på innsiden av livmortappen (endocervix). Overgangen mellom disse to celletypene er sårbar for infeksjon med humant papillomavirus (HPV), et virus som smitter ved seksuell kontakt. De fleste kvinner smittes av HPV i løpet av livet (70 til 80 prosent), men bare et fåtall utvikler forstadier/celleforandringer, og enda færre utvikler livmorhalskreft.

De fleste tilfellene av forstadier til kreft utvikler seg ikke videre, men forsvinner av seg selv. Noen forstadier kan imidlertid utvikle seg til livmorhalskreft. En HPV-infeksjon kan utvikle seg til alvorlige forstadier i løpet av få år, men vanligvis skjer utviklingen langsommere over flere år. Er det påvist alvorlige forstadier er sjansen for dette utvikler seg til kreft rundt 30 prosent. Denne utviklingen tar oftest lang tid, mer enn 10 år. Dette er årsaken til at kvinner yngre enn 25 år ikke inngår i Kreftregisterets screeningprogram mot livmorhalskreft.

Jenter og gutter blir tilbudt HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen kan forebygge mange tilfeller av celleforandringer og med dette også tilfeller av livmorhalskreft. 

Forrige side Neste side