Informasjon

Livmorhalsprøve

Hva er livmorhalsprøve?

Prøvetaking fra livmorhalsen (portio og cervix) har vært brukt til å stille tidlig diagnose av forstadier til livmorhalskreft siden 50-tallet. Etter innføring av celleprøver har antallet krefttilfeller i livmorhalsen gått ned med 60 til 70 prosent.

Celleprøve fra livmorhalsen innebærer at det skrapes av celler fra livmorhalsen, og disse cellene granskes i mikroskop av trenet laboratoriepersonell som ser etter celleforandringer. Celleprøven kan også avdekke betennelsesceller, trichomonader, sopp og mistanke om herpesinfeksjon. Den faglige betegnelsen på celleprøve (cytologi) fra livmorhalsen er cervixcytologi.

Fra 2019 ble det innført en ny analysemetode for livmorhalsprøver -HPV test. Istedenfor å granske prøven for celleforandringer først, undersøkes prøven for humant papillomavirus/HPV. Dersom viruset blir påvist, tester de videre for å se om det ses celleforandringer. Dersom det ikke påvises HPV, anbefales ny kontroll etter fem år. Prøven blir tatt på samme måte som celleprøven i et avskrap fra livmorhalsen.

I screeningprogrammet i Norge anbefales kvinner mellom 25 og 33 år å ta celleprøve hvert tredje år, mens kvinner mellom 34 og 69 år anbefales HPV test hvert femte år. 

Hvorfor tas livmorhalsprøve?

I livmorhalsen (cervix) finnes to celletyper, plateepitel og sylinderepitel. Plateepitelet er på utsiden av livmortappen (ektocervix), mens sylinderepitelet er på innsiden av livmortappen (endocervix). Overgangen mellom disse to celletypene er sårbar for infeksjon med humant papillomavirus (HPV), et virus som smitter ved seksuell kontakt. De fleste kvinner smittes av HPV i løpet av livet (70 til 80 prosent), men bare et fåtall utvikler forstadier/celleforandringer, og enda færre utvikler livmorhalskreft.

De fleste tilfellene av forstadier til kreft utvikler seg ikke videre, men forsvinner av seg selv. Noen forstadier kan imidlertid utvikle seg til livmorhalskreft. En HPV-infeksjon kan utvikle seg til alvorlige forstadier i løpet av få år, men vanligvis skjer utviklingen langsommere over flere år. Er det påvist alvorlige forstadier er sjansen for dette utvikler seg til kreft rundt 30 prosent. Denne utviklingen tar oftest lang tid, mer enn 10 år. Dette er årsaken til at kvinner yngre enn 25 år ikke inngår i Kreftregisterets screeningprogram mot livmorhalskreft.

Jenter og gutter blir tilbudt HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen kan forebygge mange tilfeller av celleforandringer og med dette også tilfeller av livmorhalskreft. 

Når bør du ikke ta livmorhalsprøve?

Det anbefales ikke å ta livmorhalsprøve under menstruasjonen. Blod vil vanskeliggjøre oppgaven for den som skal mikroskopere, og prøven må ofte tas om igjen. Har du skjedekatarr eller betennelse i livmorhalsen, bør denne behandles før det tas celleprøve, fordi også denne situasjonen gjør det vanskelig å tolke forandringene som ses i mikroskopet.

Gravide kan få tatt livmorhalsprøve ved første svangerskapskontroll dersom anbefalt tidspunkt for prøve i livmorhalsprogrammet er passert eller kommer til å passere i løpet av svangerskapet. I disse tilfellene er det bedre å ta prøven i forbindelse med første svangerskapskontroll enn å vente til etter fødsel.

Senere i svangerskapet unngår legen å ta prøve. Hormonendringene som oppstår i forbindelse med graviditet endrer det mikroskopiske bildet av slimhinnenes celler, og antallet falskt positive prøver øker. Etter fødselen bør prøve tidligst tas to til tre måneder etter fødselen, fordi slimhinnen inntil da er forandret, særlig hos ammende kvinner.

Går du til kontroll i forbindelse med celleforandringer, bør celleprøve også tas under graviditeten.

Hvordan tas livmorhalsprøven?

Prøven tas i forbindelse med en gynekologisk undersøkelse. Legen fører et spekel inn i skjeden - dette er en holder som gjør det mulig for legen å se og få tilgang til livmortappen og dennes åpning inn til livmorhalskanalen. En liten spesialbørste føres inn i skjeden og dreies rundt på livmorhalsen. Slik skrapes det av celler på livmortappen og fra ytre del av livmorhalskanalen. Her er overgangen mellom plateepitel og sylinderepitel, området der HPV infeksjon og celleforandringer vanligvis oppstår. Etterpå dyppes børsten i et glass med fikseringsvæske slik at cellene bevares frem til mikroskopien på laboratoriet - vanligvis på et sykehus. Prøvetakingen foregår på samme måte ved både celleprøve/cytologisk prøve og ved HPV test.

Mange kvinner opplever det ubehagelig å gjennomgå en gynekologisk undersøkelse. Utover det, er det lite ubehag når livmorhalsprøven tas, men det hender at det blør svakt etterpå. 

I de fleste tilfeller går det noen uker fra livmorhalsprøven er sendt inn til svaret kommer. Legen din må avtale med deg hvordan prøvesvaret skal videreformidles.

Hvor nøyaktig er prøven?

En livmorhalsprøve er ikke blant de mest nøyaktige prøvene som finnes. Men den er ufarlig, enkel og billig å ta, og den er vanligvis nøyaktig nok. Prøven er god til å fange opp unormale tilstander, men den kan gi et såkalt falskt positivt funn. Det vil si at laboratoriet finner forandringer som virker unormale, men som ved ny undersøkelse viser seg å være normale funn. HPV test er vist å være enda bedre til å fange opp celleforandringer, men fanger i tillegg opp enda flere falske positive funn. Derfor er det god grunn til å ha et avslappet forhold til om du får beskjed om at ny prøve må tas. Men ny prøve må tas, og i noen tilfeller må det gjøres en utvidet undersøkelse. 

Hva skjer ved unormalt prøvesvar?

Når laboratoriet som analyserer prøven finner noe unormalt, sender de ut prøvesvaret og informasjon om videre oppfølging basert på anbefalingene i Livmorhalsprogrammet. Som regel må ny prøve må tas. Tidspunktet for ny prøve er avhengig av prøvesvaret. Det hender også at den første prøven ikke inneholdt tilstrekkelig med celler eller at prøven ikke var egnet til analyse av annen årsak. I disse tilfellene får du også beskjed om å ta ny prøve. Ofte er det slik at oppfølgingsprøve ikke behøver å tas før det er gått et halvt eller ett år.

Dersom det er undersøkt for HPV i prøven din, og funnet at du har HPV infeksjon, betyr det ikke at du har celleforandringer. Derimot har du høyere risiko for å utvikle celleforandringer. Det tar som regel lang tid, vanligvis mer enn ti år, for celleforandringer utvikler seg til kreft. Hos de fleste vil kroppen selv kvitte seg med viruset, men det er viktig at du møter til kontroll med ny prøve for å avklare dette. Det er laget gode rutiner for hvordan legen din skal følge opp unormale prøvesvar, slik at alle kvinner sikres riktig oppfølging.

I de tilfeller laboratoriet føler seg rimelig sikre på at det faktisk foreligger celleforandringer, er det heller ikke uvanlig at det anbefales ny prøve. Dersom celleforandringene er alvorlige anbefales en utvidet undersøkelse. Du henvises da til en gynekolog som kan granske livmortappen direkte gjennom et mikroskop (kolposkopi). Gynekologen kan da eventuelt se hvor forandringene er, og det kan tas en vevsprøve (biopsi) fra dette området. Svaret på denne undersøkelsen avgjør den videre oppfølginen, enten nye oppfølgingsprøver eller behandling med fjerning av celleforandringene.

Vil du vite mer?