Informasjon

Hormonbehandling i og etter overgangsalderen

Ved overgangsalderen stanser produksjonen av østrogen (og progesteron) i eggstokkene, og dette kan føre til overgangsplager. Tilførsel av østrogen - hormonbehandling - kan stoppe disse plagene, men det øker også risikoen for blant annet hjertekarsykdommer og brystkreft.

Hormonbehandling kan lindre overgangsplager, men det kan også gi en liten økning i risiko for alvorlige bivirkninger.

Skal, skal ikke?

Hormonene østrogen og progesteron (gestagen) produseres i eggstokkene og regulerer menstruasjonssyklus. Ved overgangsalderen opphører produksjonen av disse hormonene, og bortfallet av østrogen kan føre til de såkalte overgangsplagene. Tilførsel av østrogen - hormonbehandling - kan eliminere disse plagene.

De fleste har ikke behov for å ta østrogener i overgangsalderen. Statistikk viser at tidligere brukte cirka en av fem norske kvinner hormoner i denne perioden.

Det er et vanskelig valg å avgjøre om en skal bruke hormoner. Sammen med legen bør du vurdere fordeler og ulemper. Du skal også være klar over at vår kunnskap om nytten og skadevirkningene av slik behandling, fortsatt er litt usikker på noen områder.

Hvorfor ta hormoner?

Den eneste grunnen til å starte hormonbehandling er å dempe plager i overgangsalderen. Tidligere ble hormonbehandling også benyttet for å forebygge eller behandle beinskjørhet hos kvinner med økt risiko for beinskjørhet.

Typiske overgangsplager er unormal svetting, hetetokter, blødningsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og urinveisbesvær. Det er ingen tvil om at østrogener reduserer eller fjerner disse plagene. Behandling i kortere tid enn fem år er oftest tilstrekkelig, for noen er et halvt til ett års behandling nok.

Østrogenbehandling reduserer risikoen for å utvikle beinskjørhet og derved brudd i ryggsøylen eller lårhalsen når man blir eldre. Denne beskyttelsen avtar raskt når behandlingen stanser. Forskning har vist at hormonbehandling kan øke risikoen for hjerneslag, blodproppsykdom, galleveislidelser, demens og brystkreft. Dette gjør at man ikke lenger anbefaler behandling med hormoner for å forebygge beinskjørhet, farene ved behandlingen vurderes som større enn mulige gevinster.

Beskyttelse mot hjertesykdom?

Tidligere trodde man at østrogener beskyttet mot hjerteinfarkt. Senere studier viste at risikoen for hjertesykdom økte. De siste årene har denne kunnskapen blitt noe mer nyansert. Studier tyder på at risikoen for å bli påført hjertesykdom ikke er økt dersom du starter behandlingen før 60 års alder. Risiko for hjerneslag eller blodpropp i ben eller lunger er noe økt ved hormonbehandling for overgangsplager.

Langtidsbehandling

Langtidsbehandling i mer enn fem år med østrogen fører til en liten økning i risikoen for å få brystkreft. Du bør derfor påse at det med jevne mellomrom blir gjort mammografi av brystene dine. Den økte kreftrisikoen gjør at man ikke bør behandle med østrogener uten at det foreligger særlig gode grunner.

Har du fått påvist, eller har klart økt risiko for å få beinskjørhet, ble det som nevnt tidligere anbefalt langvarig østrogenbehandling. Dette frarådes nå. Andre forebyggende tiltak er imidlertid minst like viktige:

  • Du bør være fysisk aktiv
  • Sørg for tilstrekkelig inntak av kalk og vitamin D
  • Eventuelt bør du bruke medisiner mot beinskjørhet (bifosfonater)

Andre bivirkninger

Dersom du bruker østrogen uten tilsetning av gestagen, øker risikoen for å få livmorkreft åtte til ti ganger. Bruker du et kombinasjonspreparat av østrogen og gestagen, er det ingen økning i risikoen for livmorkreft.

Østrogener gir også en liten økning i risikoen for å få blodpropp. Dette er ekstra viktig i forbindelse med operasjoner i for eksempel hofter eller knær hvor inngrepene i seg selv medfører betydelig økt risiko for blodpropp.

Stans av behandling

Det er ikke mulig å si sikkert hvor lang tid overgangsplagene vil vedvare hos den enkelte kvinne. Noen plages ikke i det hele tatt, men det hender at plagene kan være ille og vedvare i mange år. Dersom du bruker hormoner mot overgangsplager, kan du selv bestemme når du vil slutte, nedtrapping er vanligvis ikke nødvendig. Ved stopp i behandlingen vil du raskt oppdage om plagene kommer tilbake. Basert på forskningsresultater vil man tilrå at behandlingen ikke blir for langvarig.

Alternativ til østrogenbehandling

Østrogen er ingen livsnødvendig behandling. Livsstilsendringer som å slutte og røyke, økning av den fysiske aktiviteten og sunt kosthold er gunstige faktorer både i forhold til hjertekarsykdom, beinskjørhet og plager i overgangsalder.

Akupunktur synes ikke å ha bedre effekt enn narrebehandling. Det samme gjelder en del alternative preparater som anbefales av noen. Effekt av planten agnus castus er ikke undersøkt i studier. Klaesormdrue anbefales av noen, men studier viser ingen overbevisende effekt, og stoffene kan gi alvorlig leverskade. Planteøstrogener (soya-, rød kløver med mer) er undersøkt i studier, men de synes ikke å ha bedre effekt enn narremedisin (placebo). Plantemidlet Remifemin, uten østrogen, angis å kunne ha effekt.

Vil du vite mer?