Informasjon

Hormonbehandling i og etter overgangsalderen

Ved overgangsalderen stanser produksjonen av østrogen (og progesteron) i eggstokkene, og dette kan føre til overgangsplager. Tilførsel av østrogen - hormonbehandling - kan stoppe disse plagene, men det kan også øke risikoen for blant annet hjerneslag og brystkreft.

Skal, skal ikke?

Hormonene østrogen og progesteron produseres i eggstokkene og regulerer menstruasjonssyklus. Ved overgangsalderen opphører produksjonen av disse hormonene, og bortfallet av østrogen kan føre til de såkalte overgangsplagene. Tilførsel av østrogen - hormonbehandling - kan redusere disse plagene.

Mange kommer seg igjennom overgangsalderen uten å bruke hormoner. For noen er det et opplagt valg om en skal bruke hormoner, for andre er valget vanskelig. Sammen med legen bør du vurdere fordeler og ulemper. Det er gjort en stor mengde forskning på området, men kunnskap om nytte og skadevirkning av slik behandling er fortsatt usikker på noen områder.

Hvorfor ta hormoner?

I all hovedsak startes hormonbehandling for å dempe plager i overgangsalderen. Typiske overgangsplager er blødningsforstyrrelser, hetetokter, nattesvette,  søvnforstyrrelser, nedstemthet, tørre slimhinner i skjede og urinveisbesvær. Det er ingen tvil om at østrogener reduserer eller fjerner disse plagene. 

Østrogenbehandling reduserer risikoen for å utvikle beinskjørhet og derved brudd i ryggsøylen eller lårhalsen når man blir eldre. Denne beskyttelsen avtar raskt når behandlingen stanser. Tidligere ble hormonbehandling ofte benyttet for å forebygge eller behandle beinskjørhet hos kvinner med økt risiko for beinskjørhet. Forskning har senere vist at hormonbehandling kan øke risikoen for hjerneslag, blodproppsykdom, galleveislidelser, demens og brystkreft. Dette har ført til at hormonbehandling ikke alltid er være førstevalg ved behandling av benskjørhet, men brukes hos kvinner som ikke tolererer annen beinskjørhetsbehandling og hos kvinner som samtidig har behov for behandling av overgangsplager.

Andre forebyggende tiltak mot beinskjørhet er minst like viktige:

  • Du bør være fysisk aktiv
  • Sørg for tilstrekkelig inntak av kalk og vitamin D

Les mer om benskjørhet.

Beskytter hormoner mot andre sykdommer?

Østrogenets effekt på hjertesykdom har vært sterkt omdiskutert. Effekten avhenger av type behandling og tidspunkt for oppstart av behandlingen. Forskningen tyder mot at risikoen for å få hjertesykdom reduseres dersom du starter behandlingen før 60 års alder. I tillegg kan hormonbehandling redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2 eller tykktarmskreft. Risiko for hjerneslag eller blodpropp i ben eller lunger er derimot noe økt ved hormonbehandling for overgangsplager.

I en stor samlestudie, en sammenslåing av flere studier som forsker på samme tema, er det vist at hormonbehandling kan redusere dødeligheten dersom behandlingen startes innen ti år etter menopause.  

Økt risiko for brystkreft?

Behandling med østrogen alene kan synes å føre til redusert risiko for brystkreft, mens behandling med kombinasjoner av østrogen og gestagen kan føre til en liten økning i risikoen for å få brystkreft. Vi tror at risikoen for brystkreft ved hormonbehandling avhenger av flere faktorer. Ulike typer hormoner og ulike styrker kan ha ulik effekt på risiko, på samme måte som når behandlingen startes og hvor lenge behandlingen pågår. Du bør derfor påse at du følger de anbefalte kontrollene i mammografiprogrammet for kvinner mellom 50 og 69 år. Dersom du tidligere har hatt brystkreft bør du unngå behandling med østrogen.

Les mer om brystkreft.

Andre bivirkninger

Dersom du bruker østrogen uten tilsetning av gestagen, øker risikoen for å få livmorkreft åtte til ti ganger. Bruker du et kombinasjonslegemiddel av østrogen og gestagen, er det ingen økning i risikoen for livmorkreft.

Østrogentabletter gir en liten økning i risikoen for å få blodpropp. Dette er ekstra viktig i forbindelse med operasjoner i for eksempel hofter eller knær hvor inngrepene i seg selv medfører betydelig økt risiko for blodpropp. Østrogenplasterbehandling er vist å ikke øke risiko for blodpropp.

Stans av behandling

Det er ikke mulig å si sikkert hvor lang tid overgangsplagene vil vare hos den enkelte kvinne. Noen plages ikke i det hele tatt, men det hender at plagene kan være ille og vedvare i flere år. Dersom du bruker hormoner mot overgangsplager, kan du selv bestemme når du vil slutte, nedtrapping er vanligvis ikke nødvendig. Ved stopp i behandlingen vil du raskt oppdage om plagene kommer tilbake. Basert på forskningsresultater vil man tilrå at behandlingen ikke blir for langvarig. Når du har passert 60 år, vil risiko for hjerte- og karsykdom øke på grunn av aldersforandringer. Det vil da være naturlig å regelmessig gjøre en totalvurdering av risikoen ved fortsatt bruk av hormonbehandling mot overgangsplager.

Alternativer til østrogenbehandling

Livsstilsendringer som å slutte å røyke, økt fysisk aktivitet og sunt kosthold er gunstige faktorer både i forhold til hjertekarsykdom, beinskjørhet og plager i overgangsalder.

Akupunktur synes ikke å ha bedre effekt enn narrebehandling. Det samme gjelder en del alternative preparater som anbefales av noen. Remifemin, et plantebasert legemiddel (klaesormdrue), angis å kunne ha effekt, men studiene er ikke overbevisende og stoffene kan gi alvorlig leverskade. Planteøstrogener (rød kløver med mer) er undersøkt i studier, men synes ikke å ha bedre effekt enn narremedisin (placebo). Hos noen kan soya ha effekt.

Vil du vite mer?