Informasjon

Skal, skal ikke? Hormonbehandling i og etter overgangsalderen

Ved overgangsalderen stanser produksjonen av østrogen (og progesteron) i eggstokkene. Derved opphører menstruasjonen. Noen kvinner reagerer på bortfallet av østrogen med "overgangsplager".

Skal, skal ikke?

Hormonene østrogen og progesteron (gestagen) produseres i eggstokkene og regulerer menstruasjonssyklus. Ved overgangsalderen opphører produksjonen av disse hormonene, og bortfallet av østrogen kan føre til de såkalte overgangsplagene. Tilførsel av østrogen - hormonbehandling - kan eliminere disse plagene.

De fleste har ikke noe behov for å ta østrogener i overgangsalderen. Statistikk viser at tidligere brukte ca. 1 av 5 norske kvinner hormoner i denne perioden.

Det er et vanskelig valg å avgjøre om en skal bruke hormoner. Sammen med legen bør du vurdere fordeler og ulemper. Du skal også være klar over at vår kunnskap om nytten og skadevirkningene av slik behandling, fortsatt er litt usikker på noen områder.

Hvorfor tar man hormoner?

Den eneste grunnen til å starte hormonbehandling er for å dempe plager i overgangsalderen. Tidligere ble hormonbehandling også benyttet for å forebygge eller behandle beinskjørhet hos kvinner med økt risiko for beinskjørhet.

Typiske overgangsplager er unormal svetting, hetetokter, blødningsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og urinveisbesvær. Det er ingen tvil om at østrogener reduserer eller fjerner disse plagene. Behandling i kortere tid enn fem år er oftest tilstrekkelig, for mange er 1/2-1 års behandling nok.

Østrogenbehandling reduserer risikoen for å utvikle beinskjørhet og derved brudd i ryggsøylen eller lårhalsen når man blir eldre. Denne beskyttelsen avtar raskt når behandlingen stanser. Ny forskning har vist at hormonbehandling øker risikoen for hjertekarsykdom, blodproppsykdom, galleveislidelser, demens og brystkreft. Dette gjør at man ikke lenger anbefaler behandling med hormoner for å forebygge beinskjørhet, farene ved behandlingen vurderes som større enn mulige gevinster.

Beskytter ikke mot hjertesykdom

Tidligere trodde man at østrogener beskyttet mot hjerteinfarkt. Nyere studier viser at dette er galt. Østrogener forebygger ikke hjertesykdom verken blant dem som allerede har slik sykdom eller blant kvinner uten kjent hjertesykdom. Studier tyder på at risikoen for å bli påført sykdom i hjerte og blodårer er en tanke økt dersom du i utgangspunktet ikke har hjertekarsykdom.

Har du økt risiko for å få hjertesykdom, bør du sannsynligvis ikke starte med østrogen fordi slik behandling faktisk øker sjansen for hjerteinfarkt den første tiden. Har du derimot brukt østrogen i flere år, og har god grunn for fortsatt å bruke det, er det ikke noe i veien for at du kan fortsette selv om du skulle få hjertesykdom.

Langtidsbehandling

Langtidsbehandling i mer enn 5 år med østrogen fører til en liten økning i risikoen for å få brystkreft. Du bør derfor påse at det med jevne mellomrom blir gjort mammografi av brystene dine. Den økte kreftrisikoen gjør at man ikke bør behandle med østrogener uten at det foreligger særlig gode grunner.

Har du fått påvist, eller har klart økt risiko for å få beinskjørhet, ble det som nevnt tidligere anbefalt langvarig østrogenbehandling. Dette frarådes nå. Andre forebyggende tiltak er imidlertid minst like viktige:

  • Du bør være fysisk aktiv
  • Sørg for tilstrekkelig inntak av kalk og vitamin D
  • Ev. bør du bruke medisiner mot beinskjørhet (bifosfonater)

Andre bivirkninger

Dersom du bruker østrogen uten tilsetning av gestagen, øker risikoen for å få livmorkreft 8-10 ganger. Bruker du et kombinasjonspreparat av østrogen og gestagen, er det ingen økning i risikoen for livmorkreft.

Østrogener gir også en liten økning i risikoen for å få blodpropp. Dette er ekstra viktig i forbindelse med operasjoner i for eksempel hofter eller knær hvor inngrepene i seg selv medfører betydelig økt risiko for blodpropp.

Stans av behandling

Det er ikke mulig å si sikkert hvor lang tid overgangsplagene vil vedvare hos den enkelte kvinne. Noen plages ikke i det hele tatt, men det hender at plagene kan være ille og vedvare i mange år. Dersom du bruker hormoner mot overgangsplager, kan du selv bestemme når du vil slutte, nedtrapping er ikke nødvendig. Ved stopp i behandlingen vil du raskt oppdage om plagene kommer tilbake. Men igjen, basert på forskningsresultater vil man tilrå at behandlingen ikke blir for langvarig, og i alle fall ikke over 5 års varighet.

Alternativ til østrogenbehandling

Østrogen er ingen livsnødvendig behandling. Livsstilsendringer som å slutte og røyke, økning av den fysiske aktiviteten og sunt kosthold er gunstige faktorer både i forhold til hjertekarsykdom, beinskjørhet og plager i overgangsalder.

Akupunktur synes ikke å ha bedre effekt enn narrebehandling. Det samme gjelder en del alternative preparater som anbefales av noen. Effekt av planten agnus castus er ikke undersøkt i studier. Klaesormdrue anbefales av noen, men studier viser ingen overbevisende effekt, og stoffene kan gi alvorlig leverskade. Planteøstrogener (soya-, rød kløver med mer) er undersøkt i studier, men de synes ikke å ha bedre effekt enn narremedisin (placebo). Plantemidlet Remifemin, uten østrogen, angis å kunne ha effekt.

Vil du vite mer?