Informasjon

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Årsaker til PCOS

Årsaken til PCOS er  ukjent. Man mener at både arv, miljø i fosterlivet og livstil spiller en rolle i utviklingen av tilstanden og symptomenes alvorlighetsgrad. Tilstanden er ofte knyttet til overvekt, og mer fettvev øker indirekte produksjonen av mannlige kjønnshormoner. Pasienter med denne tilstanden har også ofte et unormalt høyt nivå av insulin (er disponert for å utvikle diabetes type 2), noe som også stimulerer produksjonen av mannlige kjønnshormon. 

Mange av symptomene ved PCOS tilskrives nettopp de økte mengdene med mannlige kjønnshormoner (androgener). Hormonforstyrrelsen fører også til manglende eggløsning, uregelmessige blødninger og barnløshet.

Forrige side Neste side