Informasjon

Årsaker til kols

Genetiske faktorer

Enkelte genetiske faktorer kan gjøre lungene mer utsatt for å utvikle kols. Arvelige faktorer kan medføre at lungene blir mer sårbare for sykdom og skade, slik at lungene lettere skades av tobakk eller støv-eksponering.

Arvelige faktorer kan også føre til endret struktur i lungene med økt fare for sykdom. Et viktig eksempel på dette er en tilstand med mangel på enzymet alfa-1 antitrypsin. Enzymer omdanner stoffer i levende organismer uten at de selv forbrukes. Pasienter med alfa-1 antitrypsin mangel har forhøyet risiko for å få ødelagt de små lungeblærene (alveoler), hvor utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom luft og blod foregår. Forandringene kan over tid føre til såkalt emfysem, som kjennetegnes ved utvidete luftlommer i lungene. Emfysemforandringer finnes også hos andre kols-pasienter, men oppstår vanligvis forholdsvis tidlig i sykdomsforløpet hos personer med alfa-1 antritrypsin mangel. Kols som følge av alfa-1 antritrypsin mangel utgjør imidlertid bare ca. én prosent av alle kols-tilfeller.

Forrige side Neste side