Informasjon

Hva kan kols-pasienter gjøre selv?

Røykeslutt er det desidert viktigste tiltaket for pasienter med kols som røyker. Dersom du slutter å røyke vil symptomene bedres, og sykdommen forverres langsommere.

Temaside om Korona

Slutte å røyke

Røykeslutt er det desidert viktigste tiltaket for kols-pasienter som røyker. Ved å slutte å røyke vil symptomene bedres, fysisk kapasitet økes, og sykdommen forverres mye langsommere. Personer som lever sammen med en kols-pasient, bør heller ikke røyke. Det finnes i dag en rekke ulike opplegg som kan gjøre røykeslutt enklere. Du finner mer informasjon om røykeslutt her.

Forebygging av lungebetennelse og influensa

Kols-pasienter er spesielt utsatte for å få lungebetennelse, og de har i tillegg lett for å få mer alvorlige forløp. Selv om lungebetennelse vanligvis kan behandles med antibiotika, er det viktig å forebygge slike sykdommer der det er mulig. Enkle og effektive tiltak er vaksiner mot influensa (-virus) og lungebetennelse (pneumokokk-bakterier), god personlig hygiene og å holde avstand til personer som har influensa, halsbetennelse eller lungebetennelse. Årlig influensavaksine anbefales til alle pasienter med kols. Vaksinasjon mot pneumokokk-bakterier hvert tiende år anbefales i Norge til alle personer over 65 år (også friske), eventuelt personer under 65 år med kols, etter individuell vurdering. 

Pusteøvelser

Det finnes en god del hoste- og pusteøvelser som kan være nyttige for mange pasienter med kols. Spesielt i forkant av fysisk aktivitet eller ved forverring av sykdommen, vil disse være gunstige. Denne typen øvelser kan læres hos fysioterapeut.

Begrense slimproduksjonen

En del kols-pasienter er plaget med mye slimproduksjon. I tillegg til å være ubehagelig, vil slimet også kunne øke risikoen for lungebetennelse. Det finnes enkelte medisiner som kan tynne ut slimet. Et slikt legemiddel har begrenset effekt, men kan forsøkes hos pasienter med langtkommen kols med mye plager. Hoste- og pusteøvelser kan være nyttige for å få opp slimet. Disse går ut på at man puster dypt inn tre-fire ganger, og deretter hoster kraftig. Hosting er en av de viktigste metodene for å få opp slim ved kols. Kols-pasienter bør helst unngå bruk av hostedempende medisiner.

Trening

23627188

Tilpassede treningsprogrammer øker utholdenheten og livskvaliteten, også hos kols-pasienter. Trening reduserer vanligvis ikke medisinbehovet ved kols. Treningsprogrammet bør involvere store muskelgrupper som har betydning for daglige aktiviteter, spesielt lår- og hoftemuskulatur. Dette gjøres mest effektivt ved gange eller sykling. Trening av nakke-, rygg-, mage- og armmuskulatur er også nyttig. Gjerne legg til noen tøyningsøvelser.  

Kosthold

Et sunt og velbalansert kosthold er gunstig for alle. Personer med kroniske sykdommer, deriblant kols, vil sannsynligvis ha spesielt stor nytte av et godt og allsidig kosthold. Se artikkel om sunt kosthold.

Andre tiltak

Små luftpartikler som dannes for eksempel i industri, byggebransjen, enkelte hobby- og fritidsaktiviteter, trafikkforurensning, annet svevestøv, og diverse gasser kan irritere luftveiene og forverre kols. Så langt det er mulig, bør pasientene unngå eksponering for disse stoffene og forsøke å ha et rent inneklima med god ventilasjon.

Vil du vite mer?

  • Hva er kols?
  • Årsaker til kols
  • Påvisning av kols
  • Informasjon om røykeslutt
  • Behandling av kols
  • Hvor alvorlig er kols?
  • "Røkte seg syk" - hvordan er det å leve med kols?
  • Kols - informasjon til helsepersonell