Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Symptomer

Hovedsymptomet er vedvarende anstrengelsestungpust som blir gradvis verre. Sykdommen utvikler seg langsomt. For personer som ikke trener eller belaster hardt, kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten (kondisjonen) er svekket. Opptil en tredjedel av pasienter plages med vedvarende hoste og økt slimproduksjon. Pasienter med etablert kols blir ofte verre når de ligger, og de må ofte sitte delvis oppreist for å få sove. Sent i sykdomsforløpet kan pasientene plages med for lite oksygen og hjertesvikt.

En arvelig betinget mangel på ett av kroppens enzymer (enzymer omdanner stoffer i kroppen), alfa1-antitrypsin, kan føre til ødeleggelse av de små luftblærene (emfysem), sviktende lungefunksjon og kols. Denne typen kols utgjør omtrent én prosent av alle tilfeller. Typisk er at den viser seg i yngre alder enn det som ellers er vanlig for kols. Den forekommer også hos personer som aldri har røykt eller vært eksonert for langvarig luftforurensning. 

Forrige side Neste side