Informasjon

ALAT - alanin aminotransferase

ALAT er først og fremst en levercelleprøve som blir forhøyet ved leversykdom.

Definisjon

Aminotransferaser, ALAT og ASAT, er enzymer som først og fremst finnes i leveren og levercellene. Ved leversykdom med celledød, nekrose, er det godt samsvar mellom konsentrasjonen i blodet av disse stoffene og mengden skadet vev.

De to leverprøvene ALAT og ASAT er to av de mest pålitelige markørene for levercelleskade og nekrose. ALAT er den mest spesifikke av disse, og ASAT gir vanligvis ikke noen tilleggsinformasjon.

Normalverdier

ALAT måles i blod tappet fra en vene. Det kan være store forskjeller i de angitte normalverdier fra laboratorium til laboratorium, noe som først og fremst skyldes ulike målemetoder. Følgende angis vanligvis som normalverdier:

 • Menn: 10-70 U/L (enheter per liter)
 • Kvinner: 10-45 U/L (enheter per liter)

Barn og unge har typisk 30-40 prosent lavere verdier.

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om leversykdom eller leverpåvirkning.
 • Oppfølging og kontroll av pasienter i forbindelse med behandlinger som kan medføre leverpåvirkning.
 • Oppfølging og kontroll av pasienter med kjent leversykdom eller leverpåvirkning.
 • Analysen rekvireres oftest sammen med andre leverprøver.

Vurdering av unormalt prøvesvar

Svært høye verdier, 10-50 ganger over øvre normalverdi

 • Ses ved akutt hepatitt B og i noen tilfeller ved hepatitt A eller hepatitt C (hepatitt = leverbetennelse)
  • ALAT stiger typisk 1-2 uker før pasienten får gulsott, når et mak­simum samtidig med opptreden av gulsott og faller til normale verdier i løpet av 4-8 uker
 • Alvorlige tilfeller av autoimmun hepatitt 
 • Alvorlige forgiftninger med f.eks. para­ceta­mol, organiske opp­løs­ningmidler og visse typer sopp
 • Akutt blokkering av galleveiene (alvorlige tilfeller)

Moderat høye verdier, opptil 10 ganger over øvre normalverdi

Mildt forhøyede verdier, 2-5 ganger over øvre normalverdi

 • Kan ses ved mange tilstander
 • Ved høyt alkoholforbruk
 • Milde hepatitter
 • Kan forekomme ved fedme, diabetes, høyt kolesterol
 • Behandlinger med en lang rekke forskjellige medisiner
  • Leverskade f. eks. av paracetamol, p-piller, opiater, salisylater og ampicillin, kan gi forhøyet ALAT
  • Inntak av større doser A-vitamin og ulike naturmedisinske preparater
 • Høyt stoffskifte
 • Hemokromatose
 • Alfa-1-antitrypsinmangel
 • Cøliaki
 • Kronisk betennelsessykdom i tarmen, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • Bukskader
 • Langvarige krevende fysisk aktivitet (f.eks. maratonløp) 

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Avhenger av hvilke sykdommer legen overveier. Som regel vil det være aktuelt å ta nye blodprøver. Bildeundersøkelser som ultralyd, CT og MR kan også være relevante.

Siden ALAT er en god markør på levercelleskade, brukes prøven ofte til å følge utviklingen av kroniske sykdommer som påvirker leveren.