Informasjon

ALAT - alanin aminotransferase

ALAT er først og fremst en levercelleprøve som blir forhøyet ved leversykdom.

Definisjon

Aminotransferaser, ALAT og ASAT, er enzymer som først og fremst finnes i leveren og levercellene. Ved leversykdom med celledød, nekrose, er det godt samsvar mellom konsentrasjonen i blodet av disse stoffene og mengden skadet vev.

De to leverprøvene ALAT og ASAT er to av de mest pålitelige markørene for levercelleskade og -død. ALAT er den mest spesifikke av disse, og ASAT gir vanligvis ikke noen tilleggsinformasjon.

Normalverdier

ALAT måles i blod tappet fra en vene. Det kan være store forskjeller i de angitte normalverdier fra laboratorium til laboratorium, noe som først og fremst skyldes ulike målemetoder. Følgende angis vanligvis som normalverdier:

 • Menn: 10-70 U/L (enheter per liter)
 • Kvinner: 10-45 U/L (enheter per liter)

Barn og unge har typisk 30-40 prosent lavere verdier.

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om leversykdom eller leverpåvirkning.
 • Oppfølging og kontroll i forbindelse med behandlinger som kan medføre leverpåvirkning.
 • Oppfølging og kontroll av kjent leversykdom eller leverpåvirkning.
 • Analysen rekvireres ofte sammen med andre leverprøver.

Vurdering av unormalt prøvesvar

Svært høye verdier, 10 til 100 ganger over øvre normalverdi

 • Ses ved akutt hepatitt B og i noen tilfeller ved hepatitt A eller hepatitt C (hepatitt = leverbetennelse)
  • ALAT stiger typisk 1-2 uker før pasienten får gulsott, når et mak­simum samtidig med opptreden av gulsott og faller til normale verdier i løpet av 4-8 uker
 • Alvorlige tilfeller av autoimmun hepatitt 
 • Alvorlige forgiftninger med f.eks. para­ceta­mol, organiske opp­løs­ningmidler og visse typer sopp
 • Akutt blokkering av galleveiene (alvorlige tilfeller)

Moderat høye verdier, opptil 10 ganger over øvre normalverdi

Mildt forhøyede verdier, 2-5 ganger over øvre normalverdi

 • Kan ses ved mange tilstander
 • Ved høyt alkoholforbruk
 • Milde hepatitter
 • Kan forekomme ved fedme, diabetes, høyt kolesterol
 • Behandlinger med en lang rekke forskjellige medisiner
  • Leverskade ved bruk av for eksempel paracetamol, p-piller, opiater, salisylater og ampicillin, kan gi forhøyet ALAT
  • Inntak av større doser A-vitamin og ulike naturmedisinske preparater
 • Høyt stoffskifte
 • Hemokromatose
 • Alfa-1-antitrypsinmangel
 • Cøliaki
 • Kronisk betennelsessykdom i tarmen, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • Bukskader
 • Langvarige krevende fysisk aktivitet (f.eks. maratonløp) 

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Avhenger av hvilke sykdommer legen overveier. Som regel vil det være aktuelt å ta nye blodprøver. Bildeundersøkelser som ultralyd, CT og MR kan også være relevante.

Siden ALAT er en god markør på levercelleskade, brukes prøven ofte til å følge utviklingen av kroniske sykdommer som påvirker leveren.