Informasjon

Gilberts syndrom

Gilberts syndrom regnes ikke som en sykdom. Det er en ufarlig tilstand hvor nivået av bilirubin i blodet er noe høyere enn det vi regner som normalt.

Temaside om Korona

Hva er Gilberts syndrom?

Under nedbrytningen av de røde blodlegemene dannes et gult avfallsprodukt, bilirubin. Stoffet skilles vanligvis ut via galle og urin. Bilirubin er årsaken til at blåmerker blir gule, og farger også avføring og urin. Ved høyt bilirubinnivå i blodet (hyperbilirubinemi) kan man utvikle gulsott (ikterus), en tilstand der man får gul misfarging av huden og den ytterste hinnen (konjunktiva) i øynene.

Gilberts syndrom regnes ikke som en sykdom. Det er en ufarlig tilstand hvor nivået av bilirubin i blodet er noe høyere enn det vi regner som normalt. For å påvise tilstanden må legen ta noen blodprøver. Finner legen lett forhøyet nivå av bilirubin samtidig som øvrige leverprøver er normale og du er frisk, er sjansen stor for at du har Gilberts syndrom. Det eneste du som pasient kan merke, er at huden og det hvite på øynene kan ha en lett gulaktig farge i perioder (lett gulsott).

Gilberts syndrom er en vanlig tilstand og omfatter kanskje så mange som 1 av 20 i den norske befolkningen.

Årsak

Gilberts syndrom er arvelig og arves etter et recessivt mønster. Det vil si at man må få genfeilen fra begge foreldre for at det skal slå ut. Genfeilen fører til at et enzym (et hjelpestoff i kroppens kjemiske prosesser) - glukuronyl transferase - ikke fungerer så effektivt som det skal. Det forårsaker unormal nedbrytning av hemoglobin - det oksygenbærende proteinet i de røde blodcellene, og opphopning av bilirubin (gallefargestoff) i blodet. Oftest vil bilirubinnivået bare være beskjedent forhøyet og ikke medføre synlig gulsott. Typisk er det at bilirubinnivået øker ved feber, eller ved stressbelastninger eller faste. I slike tilfeller kan en oppleve at gulsott kommer og går.

I unntakstilfeller, ved tvil om diagnosen, kan man ta genprøve for å få diagnosen bekreftet.

Behandling?

Gilbert's syndrom regnes ikke som en sykdom og skal heller ikke behandles. Som regel oppdages ikke tilstanden før etter puberteten. Men tendensen til forhøyet bilirubinnivå i blodet vil vedvare livet ut. Når diagnosen er stilt, kan det være fornuftig å huske på dette og gi beskjed ved eventuelle senere innleggelser i sykehus slik at man unngår nye runder med utredning.

Tilstanden er helt ufarlig, og gulsotten smitter ikke! Gilbert's syndrom har ingen innvirkning på livskvalitet eller forventet levetid.

Vil du vite mer?

  • Om blodet
  • Gilberts syndrom - for helsepersonell