Informasjon

Skrumplever og kronisk leversvikt

Skrumplever, levercirrhose, skyldes i de fleste tilfeller alkoholmisbruk, hepatitt B eller C, eller overvekt. Det er en tilstand som utvikler seg i det stille. Når diagnosen settes, er tilstanden ofte så langtkommen at den er vanskelig å behandle.

Hva er skrumplever?

Den medisinskfaglige betegnelsen på skrumplever er levercirrhose. Det er vanligvis sluttstadiet i en kronisk leversykdom.

Normalt utfører leveren en rekke oppgaver. Den hjelper kroppen din med fordøyelsen av fett og bryter ned kolesterol, den fjerner gifter som alkohol og medisiner, og den lagrer energi. Den hjelper også kroppen din med å lage såkalte koagulasjonsfaktorer, stoffer som danner blodpropper og tetter igjen hull i blodårer når disse blir skadet. Leveren deltar også i immunforsvaret. Når du har cirrhose, klarer ikke leveren å gjøre disse oppgavene så bra som den skal.

Skrumplever eller levercirrhose er ingen uvanlig tilstand. I 2011 var det 852 sykehusinnleggelser for alkoholisk cirrhose i Norge. Antall innlagte personer var klart lavere, siden mange innleggelser var reinnleggelser. Vi mangler norske forekomst tall, men i Danmark er det ca. 1000 nye tilfeller per år, og det totale antallet personer som har levercirrhose, er cirka 12.000. I Norge er det beregnet at 1-1,5 prosent vil utvikle levercirrhose i løpet av livet. Alkoholmisbruk antas å være skyld i 60-70 prosent av tilfellene med levercirrhose.

Animasjon av skrumplever
Neste side