Informasjon

Erektil dysfunksjon - impotens

Tidligere trodde man at nedsatt seksuell funksjon er en normal del av det å bli eldre. Endrede holdninger i befolkningen og moderne medisin har forkastet denne myten.

Etter som menn og deres leger føler seg mer komfortable med å snakke om seksuelle problemer, og nye behandlingstilbud dukker opp, er den ingen grunn til at menn ikke kan forbli seksuelt aktive i høy alder.

Hva er impotens og erektil dysfunksjon?

Begrepene betyr nesten det samme. Det forstås en manglende evne til å oppnå, eller vedlikeholde, tilstrekkelig reisning av penis til å kunne gjennomføre samleie med sædutløsning i skjeden. Diagnosen krever at symptomet opptrer i minst 25% av situasjoner der ereksjon er ønskelig, før det defineres som et medisinsk problem. Tilstanden fører hos mange til betydelige negative effekter på selvfølelse og partnerforhold.

Den vanligste årsaken til plagene er psykiske forhold. Eksempler på dette kan være:

 • Tidligere dårlig seksuell opplevelse
 • Depresjon
 • Prestasjonsangst

Dersom morgenereksjonen er inntakt, og dersom pasienten vanligvis får ereksjon og orgasme gjennom masturbasjon (onanering), er dette viktige signal som kan skille psykiske årsaker fra kroppslige sykdomsforandringer.

Tilstanden rammer 5% av alle 40-åringer, 10% av 50-åringene og 20-25% av de over 65 år. Det finnes studier som viser langt høyere forekomst av problemet. Hos menn med diabetes har mellom 30% og 50% ereksjonsproblemer.

Årsaker

Det å oppnå og vedlikeholde en ereksjon er avhengig av flere faktorer:

 • Psykiske forhold
 • Nerveimpulser
 • Mannlig kjønnshormon, testosteron, er nødvendig for seksuallysten
 • Blodomløpet i penis må også være inntakt, slik at det kan skje en oppsamling av blod i svamplegemene i penis

Defekter i disse systemene vil svekke potensen. I tillegg kan også ulike medisiner, særlig medikamenter mot alvorlige psykiske lidelser, ha en ugunstig innvirkning på kjønnsdriften og evnen til ereksjon.

Diagnostikk

Diagnosen stilles etter undersøkelse og samtale. Som nevnt er psykologiske faktorer viktigste årsak til erektil dysfunksjon. Legen vil også ta forskjellige blodprøver, først og fremst for å utelukke sykdommer som kan medføre ereksjonssvikt.

Faktorer som antyder psykisk årsak:

 • Plutselig start av problemet
 • Kortvarig ereksjon
 • God kvalitet på eller bedre opplevelse av spontan-, selvstimulert- eller morgenereksjon
 • For tidlig- eller manglende sædutløsning
 • Problemer eller forandringer i forholdet til partner
 • Viktige livshendelser eller psykologiske problemer

Faktorer som kan indikere kroppslig årsak:

 • Gradvis start av problemet
 • Mangel på nattlige ereksjoner
 • Normal sædutløsning
 • Normal kjønnsdrift (libido)
 • Kroppslige sykdommer som diabetes, nevrologisk sykdom eller hjertekar sykdom
 • Operasjoner, stråling eller skader i underlivet
 • Bruk av medisiner
 • Røking, høyt alkoholforbruk, bruk av doping

Unntaksvis kan det hos spesialist være aktuelt å foreta en intrakavernøs injeksjonstest. Ved denne undersøkelsen sprøytes åreutvidende stoffer inn i svamplegemene i penis. Da skal normalt blodmengden i området øke, slik at det oppstår ereksjon. Dersom det lykkes, kan dette være en aktuell behandlingsform.

Behandling

Det er flere ting du kan gjøre selv for å bedre situasjonen.

 • Redusert bruk av tobakk og alkohol kan ha effekt
 • Økt kunnskap om tilstanden
 • Samtaleterapi, eventuelt sammen med partneren, kan være nyttig når psykiske forhold ligger til grunn for den erektile dysfunksjonen

Medikamentell behandling

Mest brukt er preparater av typen sildenafil (Viagra®), tadalafil (Cialis®) og vardenafil (Levitra®). Disse midlene hjelper både ved psykiske og fysiske årsaker. Ved hjertesykdommer som koronarsykdom eller angina pectoris, og som har behov for nitroglycerin, kan bruk av slike medisiner være uheldig, fordi de reduserer blodforsyningen til hjertet. Menn med slike sykdommer bør avstå fra å bruke slike stimulerende medisiner. Legen som skriver ut resepten, skal gjøre en vurdering om det er trygt å bruke slik medisin i ditt tilfelle. De vanligste bivirkningene er hodepine, rødme, ubehag i øvre del av magen, nesetetthet og svimmelhet. Noen få kan oppleve synsforstyrrelser. Hos en person med angina, øker risikoen for å utløse et anginaanfall eller hjerteattakk.

Sildenafil finnes i flere styrker og virker først og fremst gjennom å øke blodgjennomstrømningen lokalt i penis. Anbefalt dose er 50 mg tatt ved behov ca. 1 time før seksuell aktivitet. Dosen kan økes til 100 mg eller reduseres til 25 mg. Effekt krever seksuell stimulering og medisinen virker i ca. 3 timer. Sildenafil er også vist å være effektivt i behandlingen av antipsykotika-indusert erektil dysfunksjon.

sildenafil (viagra)
Animasjon av Sildenafil

Anbefalt dose for tadalafil er 10 mg tatt 30 minutter til 12 timer før seksuell aktivitet. Dosen kan økes til 20 mg dersom effekten er utilstrekkelig, men ikke hos pasienter med nedsatt lever eller nyrefunksjon. Preparatets virkning kan vare opptil 24 timer. Mer enn en dose daglig frarådes.

For vardenafil er anbefalt dose 10 mg tatt 25-60 minutter før seksuell aktivitet. Dosen kan justeres ned til 5 mg eller opp til 20 mg.

Alprostadil (Bondil®) er et middel til lokalbehandling. Preparatet plasseres inn i urinrøret ved hjelp av en spesiell applikator. Virkningen inntrer relativt raskt og det er mindre risiko for bivirkninger enn med sildenafil. Bivirkninger er smerte i penis hos cirka en tredjedel, og dessuten opptrer det en brennende smerte i urinrøret hos ca. 10%.

Selvinjeksjon av åreutvidende stoffer brukes av noen få. Innsprøytingen skal da skje før samleiet, og effekten varer i 30-60 minutter. Det kan være bivirkninger i form av lang og smertefull ereksjon.

Testosteron er kun aktuelt i de tilfeller det er påvist lave mengder testosteron i kroppen.

Sjokkbølgebehandling

Lavintensitets utvendig sjokkbølgebehandling (LI-ESWT) er et nytt tilbud i behandlingen av erektil dysfunksjon. LI-ESWT induserer mikrotraumer i penisvevet som i sin tur stimulerer til nydanning av blodårer i det kavernøse vevet. Studier bekrefter en klar bedring av den erektile funksjonen og blodsirkulasjonen i penis uten noen uheldige effekter. Flere studier behøves imidlertid.

Penisring og penispumpe

Penispumpen er en vakumpumpe som trekker blod inn i penis slik at den blir tilstrekkelig stiv for samleie. En penisring kan så plasseres rundt penisroten etter at man har fått ereksjon for å opprettholde ereksjonen. Disse tiltakene kan brukes hvor for seg eller i kombinasjon. Problemet med disse tiltakene er at de ofte er omstendelige og ubehagelige.

Kirurgi

I noen tilfeller kan det være aktuelt å rette opp eventuelle krumninger i penis ved kirurgi.

Operasjon for å bedre blodomløpet i penis kan ha virkning, men gjøres meget sjelden. Det er også mulighet til å operere inn en penisprotese som kan blåses opp mekanisk. 70% av menn som får operert inn et slikt hjelpemiddel, er fornøyde, og 90% av partnerne blir fornøyd med løsningen. Dette er en siste utvei, dersom man opererer inn en slik protese vil det aldri være mulig å få ereksjon uten bruk av pumpen.

Prognosen

Som nevnt finnes det mange alternative behandlingsmåter ved problemer med impotens. De fleste pasienter får bedret ereksjonsevne etter ulike behandlingsalternativer.

På lang sikt er prognosen avhengig av hvilken årsak man finner til plagene.

Vil du vite mer?