Informasjon

Brudd i båtbeinet (skafoidbeinet)

Brudd i båtbeinet kan være vanskelig å påvise tidlig i forløpet, og det kan kreve langvarig behandling for å unngå varige skader.

Hva er brudd i båtbeinet?

Brudd i båtbeinet, skafoidbeinet
Brudd i båtbeinet, skafoidbeinet

Båtbeinet, som på fagspråket kalles skafoidbeinet, er et av beina i håndroten. Ved fall på strak arm der du forsøker å ta deg for, kan det oppstå brudd i dette beinet. I nærmere 90 prosent av tilfellene med brudd i håndroten, er det båtbeinet som ryker (se tegning). Det gir ømhet og smerter i håndroten, og du kan kjenne en dyp, vag smerte på tommelsiden av håndleddet. Smerten som ofte er mild, forverres ved å gripe eller klemme med hånden.

Skafoidbrudd er viktige å oppdage fordi forsinket diagnose kan gi en rekke uheldige utfall som manglende sammenvoksing av bruddet, forsinket tilheling, svekket gripestyrke, nedsatt bevegelighet og utvikling av slitasjegikt (artrose) i tommelen.

Slike brudd opptrer ofte hos yngre personer, oftest menn i alder 15-30 år. De utgjør 60-90 prosent av alle brudd i håndroten. Skafoidbrudd er sjeldne blant barn og eldre personer på grunn av den relative svakheten i nedre del av spolbeinet (radius) sammenlignet med skafoideum i disse aldersgruppene.

Neste side