Informasjon

Beinbrudd

Det finnes ulike typer beinbrudd som knusningsbrudd, greenstickbrudd, åpne og lukkede brudd. Ulike komplikasjoner kan oppstå i tilslutning til beinbrudd.

Generelt om beinbrudd

Brudd i kragebeinet
Brudd i kragebeinet

Et beinbrudd vil si at et bein eller en knokkel er brukket. Det finnes flere "typer" brudd. Med hensyn til behandlingen er det viktig å avklare om beinet har inntatt en ny stilling etter bruddet, eller om det fremdeles ligger som det skal.

Andre typer brudd er:

  • Et knusningsbrudd er et brudd hvor deler av beinet er mer eller mindre pulverisert, for eksempel i en ryggvirvel.
  • Et brist i beinet er vanlig hos barn. Slike brudd kalles også "greenstick"-brudd" fordi de likner på det vi ser om vi prøver å bryte en ung bjørkegrein - beinet (eller greinen) brekker ikke av. Det brekker opp på den ene siden, men beinet henger sammen og er inntakt på den andre siden.
  • Vi skiller også mellom åpne og lukkede brudd. Et åpent brudd er kjennetegnet ved at bein stikker ut gjennom et sår i huden - og risikoen for påfølgende infeksjon er meget stor. Lukkede brudd har inntakt hudoverflate over bruddstedet.

Animasjoner om beinbrudd:

Neste side