Informasjon

Kneleddsprotese

Ved betydelige slitasjeskader i kneleddet er siste utvei å erstatte leddet med et kunstig ledd. Årlig får over 5000 personer operert inn kneprotese i Norge.

Hva er en kneleddsprotese?

Når hele kneleddet erstattes med et kunstig kneledd, kalles selve operasjonen en kneledds artroplastikk. Det kunstige kneleddet betegnes kneleddsprotese eller totalprotese i kneleddet. Kneleddet ditt erstattes med et kunstig kneledd for å få slutt på smerter, stivhet og tap av funksjon.

Kneprotese er siste behandlingsalternativ ved bruskskade i kne. Åtte av ti pasienter blir godt fornøyde etter protesekirurgi, men 15 prosent er ikke fornøyde og 5 prosent er direkte misfornøyde.

Se røntgenbilde av kneleddet forfra og fra siden.

I Norge ble det i 2016 utført totalt 7059 proteseoperasjoner i kneet. Av disse var 6466 primære operasjoner. Det var en økning på 8 prosent fra foregående år, og det er de store årskullene født etter krigen som nå kommer til kirurgi. Artrose er den dominerende årsak til kneprotesekirurgi.

Neste side