Informasjon

Muskelsmerter i nakken, nakkemyalgi

Muskelsmerter i nakken er en svært hyppig lidelse. Ofte har det sammenheng med anspenthet og lite variasjon i arbeidsstilling. Fysisk aktivitet er det beste forebyggende tiltaket.

Hva er nakkemyalgi?

Muskulatur i rygg og nakke

Nakkemyalgi er betegnelsen på en tilstand med kroniske smerter i nakken, og hvor man ikke finner andre årsaker enn spent og smertefull muskulatur. Muskelfunksjonen svekkes på grunn av smertene. Mange får utstrålende smerter til armene.

Nakkesmerter forekommer hos 30-50 prosent av den voksne befolkningen i løpet av ett år. Det er anslått at årlig oppsøker 3 prosent av befolkningen lege med nakkelidelse som hovedproblem. Tilstanden er ufarlig, men den kan være svært plagsom for den som er rammet.

Tilbakevendende smerteperioder er vanlig helt fra 20-årsalderen. I England fant man blant kvinnelige sykepleiere at 34 prosent hadde hatt minst én episode med nakke- eller skuldersmerter over en periode på 13 måneder, og den sterkeste indikatoren for å få slike smerter var tidligere plager. Blant danske kvinnelige datamaskinbrukere anga 53 prosent at de i løpet av det siste året hadde hatt mer enn 7 dager med nakkesmerter.

Nakkemyalgi er hyppigst hos kvinner. Forekomsten øker med alderen, spesielt gjelder det kroniske plager. Akutte anfall er hyppigst hos unge voksne.

Årsak

Smertene kommer fra muskulatur i nakken. Ved psykiske påkjenninger, eller ved dagliglivets stress og belastninger, er det vanlig at vi mennesker strammer musklene i nakken og heiser skuldrene. Dersom musklene ofte, eller hele tiden, er strammere enn vanlig, vil det etter hvert føre til en irritasjon i musklene. Musklene blir støle og ømme. Dette er det samme som vi kan kjenne hvor som helst i kroppen dersom vi har overbelastet noen muskelgrupper. Ved smerter i nakkemuskler er det oftest ikke like lett å se sammenhengen med overbelastning, som det er ved f.eks. leggstivhet dagene etter en lang løpetur.

Når nakkemusklene er stramme, vil dette også føre til et kraftigere drag på senefestene der hvor musklene fester seg på nakkevirvlene og på bakre del av skallen. Stramme nakkemuskler fører derfor også til smerter i hodet og selve ryggsøylen.

Diagnostikk

Dette er en diagnose som legen stiller på grunnlag av sykehistorien din samt en undersøkelse av muskler og muskelfester i nakken. Symptomene er som regel svært typiske med stivhet og anspenthet i nakken. Hodepinen føles oftest som trykkende nakkesmerter og som et stramt belte rundt pannen. Smerten blir bedre når man legger seg ned og hviler.

Ved undersøkelse er musklene i nakken stramme, det kan kjennes små muskelknuter, og pasientene opplever smerter og ømhet når legen undersøker muskler og senefester.

Behandling

Det finnes ingen rask og effektiv behandling for nakkesmertene. Men ved å kartlegge det som sannsynligvis er årsaken til problemet og bearbeide dette, kan mange helbrede sine nakkesmerter relativt raskt.

Hos noen vil det som følge av smertene utvikle seg en bevegelsesfrykt. I slike situasjoner er det viktig å bryte den onde sirkelen som ellers kan føre til mer langvarige plager.

Fysisk trening er det viktigste tiltaket, ikke minst for å forebygge plager. I en dansk studie fant forskerne at spesifikk styrketrening (vekter som kunne løftes 8-12 ganger á 3 sett, 3 ganger i uken á 20 minutter) minsket smerteintensiteten markant, med en varig effekt ti uker etter opphør av treningen. Kondisjonstrening minsket også smerteintensiteten, men kun kortvarig og i mindre grad enn styrketrening.

Her er lenke til videoer som demonstrerer aktive tøyningsøvelser som kan være til nytte ved nakkemyalgi.

Avspenningsøvelser vil kunne være nyttig, særlig om du har problem knyttet til stressmestring.

Hos enkelte pasienter vil det være aktuelt å bruke medisiner, men dette er unntaket. Aktuell medisin er i så fall paracetamol.

I tillegg finnes det også tilbud i form av fysioterapi, massasje, varme og akupunktur. Men for de aller fleste vil det ikke være behov for slik behandling. Og det er også stor usikkerhet om denne behandlingen i det hele tatt er nyttig ved slike plager.

Sykemelding bør unngås dersom det er mulig. I en slik situasjon er man bedre tjent med å komme i gang med sine vante gjøremål.

Prognose

Nakkesmerter går vanligvis over av seg selv i løpet av dager eller uker. Mange har tilbakevendende plager, og noen utvikler et kronisk forløp. Nakkemyalgi er i mange industrier den hyppigste årsak til sykefravær.

Hvis smertene skyldes overbelastning, har tilstanden god prognose. Ved psykososiale årsaker blir tilstanden oftere kronisk. Hos én av 10 blir nakkesmerter kroniske og hos 5 prosent forårsaker tilstanden betydelig arbeidsuførhet. Blant personer som hadde hatt smerter i minst 6 måneder, ble i følge en studie 46 prosent bedre etter behandling.

Opplysninger om nakkeslengskade forverrer prognosen. Opptil 40 prosent med slik skade rapporterte symptomer 15 år etter ulykken.

Vil du vite mer?