Informasjon

Skade på rotatorkappen

Rotatormansjetten, rotatorkappen eller rotatorcuffen er ulike navn på en muskelgruppe bestående av fire muskler i skulderen. Senene til disse musklene kan få rifter eller slites av.

Hva er rotatorkappen?

Rotatorkappen utgjøres av fire muskler (m. supraspinatus,m. infraspinatus, m. teres minor og m. subscapularis). Alle musklene har sitt utspring fra forsiden eller baksiden til skulderbladet og fester på utsiden av overarmsbeinet. Som navnet antyder, har musklene en felles oppgave med å rotere armen utover samt oppover. Rotatormansjetten er dessuten viktig for at skulderleddet skal være stabilt. Alle musklene smalner og blir til en sene før den festes til overarmsbeinet. Rift eller total overrivning av sener i rotatorkappen eller supraspinatusmuskelen kan forårsakes av skade eller overbelastning.

Blant de som søker hjelp for skuldersmerter er dette en forholdsvis vanlig tilstand, og slitasje blir verre med årene. Det anslås at 50% av de over 80 år har skader på rotatorkappen.

Idrettsfolk er utsatt for slike skader, særlig de som driver med kastidretter. Plutselig skade mot rotatorkappen kan også oppstå ved fall på skulderen, for eksempel i skibakken, hos personer i alle aldre.

Animasjon av rotatorcuff skade
Neste side