Informasjon

Fibromyalgi

Fibromyalgi, diagnostikk

Diagnosen er definert etter bestemte kriterier, og baserer seg på pasientens fortelling og legens undersøkelse av pasienten. Kriteriene krever utbredte muskelsmerter med varighet i minst 3 måneder. 

Det er nå enighet om at et av kravene til diagnosen fibromyalgi er at smerten skal ha utbredelse over det meste av kroppen (minst 80%). Man bruker ikke lenger telling av ømme punkter for å stille diagnosen. Smerteutbredelse og graden av smerter registreres best på et eget skjema (se under). Det anbefales at du som pasient fyller ut dette skjemaet før besøk til legen. Ved legeundersøkelse vil det vanligvis også bli tatt blodprøver for å bekrefte eller avkrefte andre sykdommer som kan påvirke plagene. 

Dersom du har, eller mistenker at du har fibromyalgi, kan du fylle ut dette skjemaet og ta med til legen din: 

Fibromyalgikriterier pasientversjon (2019) NEL.pdf - beregnet for utskrift

Forrige side Neste side