Informasjon

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Oppfølging

Jevnlig kontroll hos fastlegen som samarbeider med spesialist, er viktig med tanke på avdekking og forbygging av skade på nyrer, hjerte, lunger og ledd. Kontrollene innebærer kontroll av urin, blodtrykk, nyrefunksjon, fettstoffer i blod og blodsukker. Regelmessig kontroll av blodprøver bør gjøres på pasienter som bruker immunhemmende midler.

Tidlig påvisning av nye sykdomsutbrudd er viktig for raskt å sette inn behandling som kan begrense utbruddet.

Forrige side Neste side