Informasjon

Urinveisinfeksjon hos kvinner

Urinveisinfeksjon (blærekatarr) er en infeksjon i urinblæra. Den skyldes som regel bakterier som kommer inn i urinblæra. De typiske plagene er svie, hyppig vannlating og varmefølelse i underlivet under og etter vannlating.

Hva er urinveisinfeksjon?

Nyrer, binyrer, urinledere, urinblære

Urinveisinfeksjon, blærekatarr, er en infeksjon i urinblæren som nesten alltid skyldes bakterier. Bakterier trives godt i kroppsvarm urin, og de formerer seg raskt når de kommer inn i urinblæren. Etter hvert vil disse bakteriene føre til en betennelse i slimhinnen som kler innsiden av urinblæren. Slimhinnen blir da rød og irritert, og hele urinblæra blir irritabel. Dette fører til sammentrekninger i urinblæra selv om den ikke er full, og du kan da oppleve den vanlige plagen med hyppig småskvetting. Vannlatingen kan også være smertefull som følge av sårhet og betennelse i urinrøret. I tillegg får mange svie og varmefølelse i underlivet etter vannlating.

Symptomene er så typiske at de aller fleste som har hatt blærekatarr er i stand til å stille diagnosen selv.

Blærekatarr hos kvinner er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene i allmennpraksis. I aldersgruppen 26 til 30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon.

Årsak

Blærekatarr oppstår når det kommer bakterier inn i urinblæra, som normalt er bakteriefri. Det er nesten utelukkende bakterier fra tarmen som er årsak til urinveisinfeksjoner, og tre av fire tilfeller skyldes bakterien E. coli. Bakteriene kan komme inn i urinblæra ved at de vandrer fra huden, gjennom det korte urinrøret og inn til blæren. De kan også komme rett fra tarmen gjennom blæreveggen.

Ved økende østrogenmangel etter overgangsalderen blir slimhinnene i skjeden og urinveiene tørre og tynne og mindre motstandsdyktige mot bakterier. Muligheten for en infeksjon øker derfor i denne perioden.

Ved samleie kan bakterier komme over i urinen fra området rundt urinrørsåpningen, og fra kjertler langs urinrøret. Det er derfor ikke uvanlig at blærekatarr kan oppstå etter samleie.

Det synes også å være en sammenheng mellom sjelden vannlating og hyppigere blærekatarr. Kvinner som later vannet sjelden, og som holder seg ved trang, gir tilfeldige bakterier mer ro til å formere seg. Dermed øker risikoen for å få blærekatarr.

Diagnostikk

Diagnosen baserer seg først og fremst på din beskrivelse av symptomene, som er svært typiske. I tillegg vil en undersøkelse av urinen kunne bekrefte diagnosen. Urinen kan være positiv på nitritt (bakterier i urinen), blod og hvite blodceller (tegn på betennelse). Har du fått konstatert urinveisinfeksjoner tidligere, og du gjenkjenner symptomene, er det som regel ikke nødvendig med ny konsultasjon hos lege for å få skrevet ut antibiotika.

Behandling

Vanlig blærekatarr går som regel over av seg selv i løpet av en uke. Det kan derfor være nok at du drikker rikelig med vann og avventer noen få dager. Er du gravid skal du ikke vente, men ta kontakt med legen din så du får behandling med det samme. 

Dersom infeksjonen behandles med antibiotika, er det ved ukomplisert akutt blærekatarr hos ellers friske unge kvinner nok med en kur på tre dager, mens det hos eldre kvinner (over 65 år) anbefales fem dagers kur.

"Vente-og se"-resept benyttes ofte. Dette er en resept hvor du anbefales å vente et par dager, og så starte kuren dersom plagene ikke avtar.

Noen kan oppleve lindring av symptomer med det plantebaserte legemidlet Cysticina ved milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner.

Forebyggende behandling

Dersom tilbakevendende infeksjoner er et problem, kan det være aktuelt å gi behandling for å forebygge nye episoder. Etter overgangsalderen kan lokalbehandling med østrogen virke forebyggende. Er du av dem som får fremprovosert blærekatarr av samleie, kan det hjelpe å gjøre det til en vane å late vannet etter samleie, selv om det mangler vitenskapelig dokumentasjon for dette rådet.

Kvinner med hyppige, gjentatte urinveisinfeksjoner kjenner selv sine symptomer. Er dette tilfellet for deg, vil legen vanligvis kunne skrive ut resept på antibiotika så du har i beredskap. Du kan da på egen hånd starte behandling tidlig etter symptomstart. Vanligvis er det også da nok med en kort antibiotikakur i tre dager. Det er liten risiko for resistensøkning ved så korte kurer.

Egenbehandling

Det er flere ting du kan gjøre selv for å forhindre blærekatarr:

  • Lat vannet når behovet melder seg, og unngå å holde igjen ved trang
  • Unngå å fryse på beina
  • Ikke sitt på kaldt underlag
  • Unngå bruk av pessar og sæddrepende midler, det synes å øker risikoen for urinveisinfeksjon

Nye studier viser at tranebær ikke har effekt. 

Forløp

De aller fleste blir raskt friske med behandling. En ukomplisert blærekatarr har dessuten et godartet forløp også uten behandling. Med rikelig drikke, og ved å unngå å fryse, vil svært mange bli bra etter kort tid, selv uten medisiner.

I sjeldne tilfeller kan en nedre urinveisinfeksjon spre seg til øvre deler av urinveiene og medføre nyrebekkenbetennelse. Dette fører til forverring av plagene, og oftest feber og rygg- eller magesmerter. I slike situasjoner bør du kontakte lege.

Vil du vite mer?

Quiz