Informasjon

Urinveisinfeksjon hos kvinner

Temaside om Korona

Behandling

Vanlig blærekatarr går som regel over av seg selv i løpet av en uke. Det kan derfor være nok at du drikker rikelig med vann og avventer noen få dager. Er du gravid skal du ikke vente, men ta kontakt med legen din så du får behandling med det samme. 

Dersom infeksjonen behandles med antibiotika, er det ved ukomplisert akutt blærekatarr hos ellers friske unge kvinner nok med en kur på 1-3 dager, mens det hos eldre kvinner (over 65 år) anbefales 5 dagers kur.

"Vente-og se"-resept benyttes ofte. Dette er en resept hvor kvinnen anbefales å vente et par dager, og så starte kuren dersom plagene ikke avtar. 

Forebyggende behandling

Dersom tilbakevendende infeksjoner er et problem, kan det være aktuelt å gi behandling for å forebygge nye episoder. For kvinner etter overgangsalderen kan lokalbehandling med østrogen virke forebyggende. Er du av dem som får fremprovosert blærekatarr av samleie, kan det være nyttig å ta en enkeltdose med antibiotikum etter samleiet. Det kan også hjelpe å gjøre det til en vane å late vannet etter samleie, selv om det mangler vitenskapelig dokumentasjon for dette rådet.

Kvinner med hyppige, gjentatte urinveisinfeksjoner kjenner selv sine symptomer. Disse kvinnene kan få utskrevet resept på antibiotika fra legen sin for å ha i beredskap. Kvinnen kan da på egen hånd starte behandling tidlig etter symptomstart. Ofte er det nok med én dose, f.eks. trimetoprim 300 mg, eller en kort antibiotikakur over 3 dager. Det er liten risiko for resistensøkning ved så korte kurer.

Unntaksvis kan det ved gjentatte infeksjoner være nødvendig med mer langvarig behandling med antibiotika. Dette avgjøres i samråd med lege. 

Forrige side Neste side