Informasjon

Vestibulær rehabilitering

Øvelser mot kronisk svimmelhet: Vestibulær rehabilitering er et selvhjelpsprogram som kan lindre eller helbrede kronisk svimmelhet.

Selvhjelpsprogram

Vestibulær rehabilitering er et øvelsesprogram for å lindre eller helbrede kronisk svimmelhet. Ved Molde sykehus har fysioterapeuter og leger i mer enn ti år behandlet pasienter med kronisk svimmelhet i gruppebasert behandling ledet av fysioterapeuter. Resultatene har vært gode, men behandlingen er ressurskrevende.

Nå har en faggruppe med utgangspunkt i Molde-miljøet, i samarbeid med NHI, laget et nettkurs for vestibulær rehabilitering. Kurset strekker seg over 6 uker, og kan gjennomføres av pasientene i eget hjem.

En artikkel i BMJ i 2019 viste god effekt av nettbasert vestibulær rehabilitering rekruttert i allmennpraksis.

Målgruppen er pasienter med Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS)

Lenk til: Brosjyre om sevhjelpsprogrammet

 

Programmet finner du her.