Informasjon

Halskatarr, faryngitt

En halskatarr eller faryngitt er en mild form for halsbetennelse som i de aller fleste tilfeller er forårsaket av virus. Det er en selvhelbredende infeksjon som ikke skal behandles med antibiotika, og som vanligvis går over på 3-4 dager - "tre dagers halsesyke".

Hva er faryngitt?

Faryngitt - på folkemunne gjerne kalt halskatarr - er en diffus, i de fleste tilfeller en ikke-bakteriell betennelse i slimhinnene i svelget: I bakre del av munnen, i ganeseilet, i mandlene, i veggene i svelget.

Munnhule

Faryngitt er en svært vanlig tilstand og forekommer særlig hyppig blant barn og undommer i alderen 5 til 15 år. Dersom man blir hes eller mister stemmen, betyr det at betennelsen strekker seg nedover i svelget til området der stemmebåndene er (laryngitt). En faryngitt er noen ganger en forløper til en streptokokkhalsbetennelse.

Årsak

I de fleste tilfellene skyldes faryngitt et luftveisvirus, som regel vanlig forkjølelsesvirus. En rekke andre virus kan imidlertid forårsake samme type betennelse. Bakterier kan også være medvirkende og i noen tilfeller utvikler tilstanden seg til en behandlingstrengende halsbetennelse.

Diagnosen

Typiske plager ved denne tilstanden er kløe og irritasjon i nese og svelg. Etter hvert vil sårheten i halsen øke, og du kan oppleve ubehag eller smerter ved svelging. Det er i tillegg vanlig med stikking i ørene, hoste og snørr. I mer sjeldne tilfeller kan allmenntilstanden være noe redusert.

Noen får små blemmer og sår i bakre del av ganen, ganebuen, på drøvelen og eventuelt på mandlene. Det skyldes gjerne en virusinfeksjon kalt herpangina.

Les mer om: Herpangina.

Dersom de lokale plagene fra halsen blir markant verre, og du kjenner at allmenntilstanden blir klart dårligere, eventuelt at du også får høy feber, så kan det være tegn på at tilstanden har gått fra å være en bagatellmessig halsesyke til å bli en streptokokk halsinfeksjon.

Les mer om: Streptokokk halsinfeksjon.

En vanlig undersøkelse av halsen vil ofte være nok til å stille diagnosen. Det kan imidlertid være vanskelig å skille mellom virus- og bakterieinfeksjon, og da kan det i noen tilfeller være nyttig med en halsprøve (streptest).

Behandling

De aller fleste tilfeller av faryngitt går over av seg selv. Det finnes ingen kur dersom infeksjonen skyldes virus. Det er heller ikke nødvendig å behandle milde infeksjoner forårsaket av bakterier, slik som gruppe A streptokokker. Streptokokkhalsbetennelse bør derimot behandles med penicillin dersom du er moderat til alvorlig påvirket av infeksjonen. Penicillin anbefales også dersom streptokokk halsbetennelse utvikler seg til skarlagensfeber. 

Les mer om: Skarlagensfeber.

Dette betyr med andre ord at de aller fleste faryngitter/halskatarrer ikke skal behandles med antibiotika.

Det kan være behov for behandling med febernedsettende eller smertestillende medisiner i noen dager, for eksempel i form av paracetamol. Kanskje er det fornuftig å holde seg litt i ro noen dager og unngå større fysiske utskeielser. Dersom du har feber, er det best at du holder deg i ro hjemme. De aller fleste vil føle seg betydelig bedre etter tre til fire dager ("tre dagers halsesyke"), og nesten alle er helt friske etter en uke.

Barnehage/dagmamma

Barna kan gå i barnehage dersom de ikke har feber over 38 grader og ikke har redusert allmenntilstand. Dersom legen har påvist streptokokker, kan barna gå i barnehage dagen etter at eventuell behandling med penicillin er startet.

Vil du vite mer?