Informasjon

Laseroperasjon for brytningsfeil i øynene

Korreksjon av brytningsfeil ved laserbehandling av hornhinnen har fått betydelig popularitet de senere år. Det skyldes de nye operasjonsmetodene LASIK, LASEK og PRK hvor synsrehabiliteringen er meget rask.

De vanlige typer brytningsfeil i øyet kan behandles innen visse grenser. Korreksjonens presisjon og stabilitet er god selv ved behandling av høygradige brytningsfeil som nærsynthet eller langsynthet. Alvorlige komplikasjoner forekommer sjelden.

Operasjon av nærsynthet
Se animasjon om operasjon av nærsynthet

Hvem kan opereres?

Den vanligste indikasjon er nærsynthet. Blant personer over 18 år er 20-30 prosent nærsynte. Hos personer med mye nærarbeid er forekomsten enda høyere. Det er altså et betydelig antall personer som er mulige kandidater for denne typen operasjon.

Indikasjonene for laserbehandling kan være rent behagsmessige, være knyttet til utøvelse av hobbyer og sport, eller være begrunnet i utdanning og yrkesmessige forhold uforenlig med brytningsfeil av en viss størrelse. Sterkere indikasjon er plagsom forskjell i synet på de to øynene, enten medfødt eller som følgetilstand etter øyekirurgi.

Hvor mye man kan behandle, avhenger av hornhinnens tykkelse og pupillstørrelsen i mørke. Man kan sjelden korrigere nærsynthet over - 10 dioptrier (D). Overlangsynthet kan behandles opp til cirka +6 D. Man kan korrigere skjeve hornhinner (astigmatisme) opp til ca. 6 D. Astigmatismen kan også være kombinert med nærsynthet eller overlangsynthet.

Aktuelle pasienter må være minst 18 år gamle. Stabilt syn i ett til to år er en fordel. Man behandler imidlertid en del unge nærsynte (fra 18 års alder) som ønsker inngrepet av utdanningsmessige årsaker, selv om de ikke har helt stabil brytningsfeil. De informeres om at moderat nærsynthet kan opptre senere. Det er ingen absolutt øvre aldersgrense.

Personer med nedsatt lesesyn som følge av alder, presbyopi, og som har godt avstandssyn, kan ikke korrigeres med laseroperasjon. Derimot er det mulig å operere inn en linse i øyet hos de med presbyopi. Pasienter med øyesykdommer som keratokonus, gjennomgått herpeskeratitt, Sjögrens siccasyndrom og aktiv diabetisk retinopati, kan ikke opereres.

Inngrepet

LASIK-operasjonen er en kombinasjon av et mikrokirurgisk inngrep på hornhinnen, etterfulgt av laserbehandling som forandrer hornhinnens form. Man skjærer først løs en tynn lapp av hornhinnen. Hornhinnelappen løftes, og laserbehandlingen foregår i det underliggende vevet i hornhinnen. Etter at laserbehandlingen er avsluttet, legges hornhinnelappen tilbake på plass. Denne fester seg uten at man behøver å sy.

Inngrepet foretas ambulant, det vil si uten at du må innlegges. Begge øyne opereres gjerne i samme seanse. Inngrepets varighet er fem til ti minutter på hvert øye. Det foregår i dråpebedøvelse. Noe smerter og press i øyet oppleves. Du oppholder deg 30-60 minutter i avdelingen/øyesenteret etter operasjonen. Deretter blir det kontrollert at hornhinnelappene ligger på plass. Du reiser hjem og holder deg i ro operasjonsdagen.

Det er den samme laseren som brukes ved LASIK, LASEK og PRK. Mens laserbehandlingen ved LASIK skjer dypt i hornhinnen, skjer denne ved PRK og LASEK på overflaten av hornhinnen men under hornhinneepitelet. PRK er den eldste av lasermetodene og utføres sjeldnere i dag.

LASEK en nyere teknikk som tar sikte på å kombinere de beste egenskaper ved PRK og LASIK. Overflatelaget (epitelet) av hornhinnen bløtgjøres med en svak spritløsning slik at dette kan skyves til siden som et flak, hvoretter man laserbehandler på samme måte som ved PRK. Deretter legges epitelflaket på plass igjen. Fordelen er at man slipper å lage en lapp som ved LASIK og at det er et mye mindre inngrep i hornhinnen.

En annen metode for å behandle nærsynthet er implantasjon av plastlinser i øyets fremre kammer foran iris eller bak iris og på forflaten av øyets linse. Dette kan være et alternativ dersom laserbehandling ikke kan gjøres, eller som et alternativ.

Forløp

Du ser tåkete operasjonsdagen og er irritert i øynene med en del tåreflod. Første kontroll er dagen etter operasjonen. Da føles lite ubehag, og du fungerer bra synsmessig. Det er svært sjelden at man ikke kan kjøre bil uten briller første postoperative dag når målet med behandlingen er normalt syn. Du får beskjed om å dryppe øynene hyppig med øyedråper i tre til fire dager. Synet blir bedre i de etterfølgende dager eller uker. De fleste holder seg borte fra arbeidet i to til tre dager.

Synet blir stabilt i løpet av tre til seks måneder. Målet med behandlingen er oftest godt avstandssyn uten brillekorreksjon. Noen pasienter ønsker å bli korrigert til moderat nærsynthet. Resultatene er svært gode, selv ved behandling av høygradig nærsynte. Dersom ønsket syn ikke oppnås ved første inngrep (cirka fem prosent), foretas etterkorreksjon med ny operasjon når synet er stabilt.

En bivirkning med øyekirurgi for brytningsfeil har vært plagsomme reflekser fra lys i mørke. Dette er meget vanligere ved operasjonsmetoder som ble benyttet tidligere, og det ses hyppigst ved høye korreksjoner. Blant pasienter operert med LASIK hvor den gjennomsnittlige korreksjon var -10 D (meget høy) anga 8,8 prosent problemer med kjøring i mørke. Til tross for dette rapporterte 97,9 prosent av pasientene at de var fornøyd med resultatet av operasjonene.

Komplikasjoner

Komplikasjoner er sjeldne, men de forekommer. Den vanligste er problemer med tørre øyne. Det skjer i større eller mindre grad hos opptil halvparten av pasientene. Vanligvis er dette mildt og forbigående, og varer fra noen dager til noen få uker. Tilstanden behandles med hyppig inndrypping av kunstige tårer. Hos enkelte (cirka en prosent) er tilstanden svært plagsom og kan vare i måneder. I de verste tilfeller i seks til tolv måneder. En sjelden gang kan det bli nødvendig å gjøre et mindre inngrep.

Vil du vite mer?