Informasjon

ADD versus ADHD - hva er forskjellen?

Hva er uoppmerksom ADHD (ADD)?

ADD er en utdatert betegnelse som typisk har blitt brukt til å beskrive den uoppmerksomme, inattentive typen ADHD. Disse personene fremstår som uorganiserte, mister ofte fokus, er glemsomme og ser ut til å ha problemer med å lytte. Personer med uoppmerksom type ADHD er verken hyperaktive eller impulsive.

Uoppmerksom ADHD blir for ofte avfeid som en apatisk oppførsel hos barn, eller feildiagnostisert som en stemningslidelse eller angstlidelse hos voksne. De er uoppmerksomme i sosiale situasjoner og i samtaler med andre. De klarer ikke å holde fokus og opprettholde øyekontakt og oppmerksomhet.

Ifølge DSM-5 må minst seks av de følgende symptomene være tilstede og påvirke skole- eller arbeidsprestasjoner for å oppfylle denne diagnosen (inattentive ADHD):

  • Unnlater ofte å være nøye med detaljer eller gjør uforsiktige feil.
  • Har ofte problemer med å opprettholde oppmerksomheten.
  • Ser ofte ikke ut til å lytte når man snakker til dem.
  • Følger ofte ikke instruksjoner og klarer ikke å fullføre prosjekter.
  • Har ofte vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter.
  • Unngår, misliker eller er motvillig til å engasjere seg i oppgaver som krever vedvarende mental innsats.
  • Mister ofte ting som er nødvendige for oppgaver eller aktiviteter.
  • Blir ofte lett distrahert av fremmede stimuli.
  • Er ofte glemsom i daglige gjøremål.
Forrige side Neste side