Informasjon

Panikkangst, en oversikt

Årsak

Det finnes mange teorier om årsaken til panikklidelse, men fortsatt er årsaken til panikkforstyrrelse ukjent. Flere studier har vist at panikklidelse opptrer hyppigere hos personer som har nære slektninger med samme tilstand.

Personer med panikklidelse synes å feiltolke ufarlige kroppsfornemmelser som farlige. Det leder til økt oppmerksomhet om kroppslige fenomener og katastrofetenkning, og en vond sirkel er i gang. Panikkanfall kan også fremkalles av stoffer tilført utenfra (koffein) eller innenfra (lavt blodsukker).

Panikkangst er forbundet med flere psykiatriske tilstander som depresjon og andre angsttilstander. Halvparten med panikkangst vil utvikle depresjon, og halvparten med depresjon vil utvikle panikkangst i løpet av livet. Panikkangst med sen debut (etter 50 år) er nesten alltid en depresjon. Cirka 80 prosent av pasienter med panikkangst kan fortelle om større, stressende livshendelser de siste tolv månedene.

Ved panikklidelse foreligger en økt aktivitet i kroppens autonome nervesystem. Aktivering av denne delen av nervesystemet, som styrer blant annet pust, puls, tarmfunksjon, gir økt evne til å reagere i visse situasjoner. Signalstoffene adrenalin og noradrenalin er de viktigste stoffene som frigjøres. Aktiveringen av dette systemet gjør at det oppstår en "alarmreaksjon" i kroppen, og man mister kontrollen.

En psykologisk forklaring går ut på at panikkanfall oppstår når du feiltolker ufarlige signaler, for eksempel at man kjenner hjerteslagene sine, som farlige. Dette vil lede til en ond sirkel der man lytter mer intenst til signalene fra kroppen (og hører signalene enda bedre). Adrenalin frigjøres som respons på angsten, noe som fører til at hjertet begynner å slå kraftigere og fortere, og angsten bygger seg opp.

Arv kan som nevnt spille inn. Panikklidelse opptrer hyppigere hos personer som har nære slektninger med samme tilstand. Det viser seg at pasienter med panikklidelse ofte var engstelige og sky i barndommen,   men de fleste som er engstelig og sky i barndommen utvikler ikke panikklidelse). De er ofte lite selvhevdende, noe avhengige, og frykter konflikter.

Forrige side Neste side