Informasjon

Sosial angst

Årsak

Både arv og miljø kan bidra til utviklingen av sosial angstforstyrrelse. Tidlige stressopplevelser hos barn spiller en viktig rolle sammen med genetiske faktorer.

Uhensiktsmessig innlæring av hvordan man skal forholde seg til andre mennesker står sentralt i utviklingen av sosial angst. Når barn ikke lever opp til samfunnets forventninger (krav til sosiale ferdigheter) vil det ofte lede til usikkerhet og angst, og deres selvfølelse svekkes. Dette kan resultere i at de unngår tilsvarende situasjoner, og får ikke den øvelsen slike ferdigheter krever - en ond spiral. De skammer seg ofte over sin svakhet, noe som ofte leder til enda dårligere funksjon, skam og kanskje en depresjon.

Småbarn som oppleves å ha et hemmet temperament eller som sky har en økt risiko for å utvikle sosial angst når de kommer opp i tenårene, men de aller fleste skye barn utvikler ikke denne forstyrrelsen. Overbeskyttende og sterkt kritiske foreldre forbindes med sosial angstforstyrrelse, men det er uklart i hvor stor grad slike foreldre er skyld i tilstanden.

Det er også påvist forandringer i hjernen ved sosial angst, men det er uklart hvilken betydning vi kan tillegge det (er det en årsak eller en effekt?).

Forrige side Neste side