Informasjon

Dissosiative lidelser: PNES

Psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES)

PNES er den vanligste formen for dissosiativ sykdom. Symptomene ligner de man ser ved epilepsi, men grundige undersøkelser viser at anfallene ikke er ekte epilepsi. For eksempel viser målinger av elektriske spenninger i hjernen (EEG) mønstre som ikke er forenelig med epilepsi.

Samspillet mellom underbevisste tanker og kroppen er komplisert. Placebo-effekten er et eksempel på dette: opplever man at man får god behandling føler man seg bedre - uavhengig av om behandlingen har noen reell effekt. Det er troen på behandlingen som skaper effekten. På samme måte kan også bli lurt til å tro at vi er syke, og det er troen på sykdommen som fremkaller symptomene (nocebo-effekten).

Forrige side Neste side