Informasjon

Münchausens syndrom

Symptom

Pasienten presenterer en atypisk, dramatisk, vag og ikke-konsistent sykehistorie av tilsynelatende plausible symptomer, av og til med medisinsktekniske uttrykk. Sykehistorien er typisk en "perfekt" beskrivelse, som tatt fra en medisinsk lærebok. Ved grundig utspørring om detaljer blir pasienten påfallende vag og inkonsistent. Det er gjerne manglende samsvar mellom sykehistorie og objektive funn. Symptomene presenterer seg oftest bare når pasienten blir observert.

Pasienten har gjerne et stort antall opphold i forskjellige sykehus og lang sykehistorie. Kontakt med akuttmottaket skjer oftest når de mest erfarne fagfolkene ikke er til stede (ferier, kvelder og helger). Vedkommende aksepterer følelsesløst risikofylte og invasive prosedyrer. Når den foreslåtte sykdommen er utelukket, utvikler de tilsynelatende komplikasjoner eller forandring av de opprinnelige symptomer. 

Noen pasienter har et misbruk av medikamenter, spesiell smertestillende og sedativer. Noen oppleves som fiendtlige og kontrollerende pasienter, spesielt hvis de ikke kommer til orde eller når man spør etter deres bakgrunn, medisinsk sykehistorie og dokumentasjon på deres sykdom.

Forrige side Neste side