Informasjon

Antipsykotika

Effekten av behandlingen

På samme måte som pasienters respons på de antipsykotiske medikamentene varierer, så varierer de også i forhold til hvor raskt de bedrer tilstanden. Noen symptomer avtar i løpet av dager, andre kan det ta uker og måneder å dempe. Mange pasienter opplever vesentlig bedring etter ca. seks ukers behandling. Hvis det ikke kommer noen bedring, vil legen som regel skifte medikament. Legen kan ikke på forhånd vite hvilket medikament som virker hos en pasient. Noen ganger må en pasient prøve flere medikamenter før legen finner et som virker.

Om en pasient føler seg bedre eller helt frisk, bør ikke medikasjonen stoppes uten å snakke med legen først. Det kan være nødvendig å stå fast på en medikasjon for å kunne fortsette å holde seg vel. Hvis legen beslutter at behandlingen kan stanse, er det viktig at du møter til kontroller hos legen mens behandlingen trappes ned. Mange personer med såkalte bipolare lidelser, der grunnstemningen kan svinge fra nedtrykthet (depresjon) til oppstemthet (mani), trenger antipsykotika bare i en begrenset periode under den maniske fasen inntil stemningsstabiliserende medikasjon begynner å virke. Motsatt er det pasienter som behøver antipsykotisk medikasjon over lang tid. Disse pasientene har kroniske schizofrene lidelser, eller de har en sykehistorie med gjentatte schizofrene episoder, og det er fare for nye tilbakefall. I andre tilfeller kan det være en person som har opplevd en eller to alvorlige episoder, og som kan trenge behandling på ubestemt tid. I slike tilfeller fortsetter den medikamentelle behandlingen på den laveste mulige vedlikeholdsdosen for å opprettholde kontrollen over symptomene. Dette betegnes vedlikeholdsbehandling, og den forebygger tilbakefall hos mange pasienter og fjerner eller reduserer symptomene til andre.

Forrige side Neste side