Intervju

Psykopati: Hva er en psykopat?

- Psykopater er dårlige kjærester

Når man leser om psykopater, tegnes ofte et bilde av psykopaten som et kaldt, hjerteløst menneske. Men i en artikkel som ble publisert i Psychiatric Times i 20143, skriver forfatteren at psykopater, som alle andre, har et dypt ønske om å bli elsket. Et ønske som ofte ikke går i oppfyllelse: Det er vanskelig å være nær et menneske med slik atferd.

Som hos psykisk normale, er det mange psykopater som er glade i partneren sin, barna sine og kjæledyrene på sin måte, men de har problemer med å bli glad i og stole på resten av verden, skriver forfatteren videre.

- Det er få som vil være enige i det som står i den artikkelen. Man skal være forsiktig med å putte folk i en diagnose, det finnes grader av alt, men fagfolk er enige om at psykopater vanligvis er voldelige, manipulerende og svikefulle – altså dårlige kjærester, sier Øverland.

Forrige side Neste side