Intervju

Psykopati: Hva er en psykopat?

En psykopat er en person som har en egoistisk og antisosial personlighet, ofte har kriminelle tendenser og mangler empati for andre. Ifølge psykolog Svein Kristian Øverland sitter begrepet litt for løst hos mange: - Det er forskjell på å være drittsekk og på å være psykopat, sier han.

Psykopati er ikke en egen diagnose, men en undergruppe av dyssosial og antisosial personlighetsforstyrrelse.

Det er heller ikke et enten-eller-fenomen. Man kan være mer eller mindre psykopatisk.

- Dette gjelder egentlig alle diagnoser. Det er jo en forskjell på å være trist og på å være deprimert. Eller på å gå fra å ha en tvangstanke, til å ha en tvangslidelse. Det må være en cutoff ved statistisk uvanlige symptomer og tegn, og det må medføre funksjonsnedsettelse og gi subjektiv lidelse. Psykopaten selv har det ofte ikke ille, men det har de rundt vedkommende, sier Svein Kristian Øverland. Han er psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi, og leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.

Les også vår pasientinformasjon om personlighetsforstyrrelser.

Øverland.jpg
Svein Kristian Øverland er psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi, og leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.

Driter i andres behov

- I psykologien skiller man mellom egoisme og egosentrisme. Et lite barn er egosentrisk. Det forstår ikke andres perspektiv. Når du er egoistisk ser du andres behov, men du driter i det. Psykopater er egoistiske. De mangler empati, men graden av empati varierer. Noen psykopater bruker – om ikke empati, så ihvertfall et slags forstadie til empati. Det må de ha, for å kunne forstå og utnytte andres sårbarhet, sier Øverland.

Psykopater karakteriseres vanligvis som overflatiske, sjarmerende og intelligente, med dårlig evne til å lære av erfaring. De er patologisk egoistiske, føler ikke anger eller skyld, er impulsive, har grandiose følelser av egenverdi, manipulerende atferd, dårlig selvkontroll, promiskiøs seksuell atferd og kriminell allsidighet.

Vellykkede og ikke-vellykkede psykopater

- Jeg har møtt folk med psykopati der det å være kald og ufølsom blir sett på som en fordel. For eksempel toppledere som ikke bryr seg om menneskene som jobber for dem, men kun er opptatt av å nå bestemte mål. Noen grader av psykopati er vanskelig å se – man kan si at det finnes vellykede psykopater og ikke-vellykede psykopater. De ikke-vellykkede sitter i fengsel. De vellykkede vet hvordan de skal maskere tegnene og kan late som de er empatiske. Et annet trekk fra den mørke tetraden er sadisme. En sadist har glede og nytelse av at en annen har det vondt. En psykopat er likegyldig til smerten han eller hun påfører andre. En psykopat gjør noe for å oppnå noe og kan bruke trusler eller sjarme for å komme dit, men er egentlig ikke veldig sint. Likevel kan personen late som, for å få deg redd, sier Øverland.

Psykopati er karakterisert av et mønster av ignorering og brudd på andres rettigheter. Dette kan gi seg til kjenne i form av alvorlig kriminell atferd, bedrag eller svindel for personlig vinning eller nytelse, impulsivitet/manglende evne til å planlegge, irritasjon eller aggresjon som ofte ender i fysiske overgrep, hensynsløs ignorering av egen eller andres sikkerhet, problemer med å ivareta viktige ansvarsområder som arbeids- og familierelaterte plikter, og mangel på meningsfull anger eller skyldfølelse for den skade ens handlinger påfører andre mennesker, ifølge Britannica.

Les også: Sadistiske nettroll

Vanligere hos menn

Tilstanden ser ut til å forekomme oftere hos menn enn hos kvinner. Omtrent én prosent av menn og 0,3 til 0.7 prosent av kvinner kan klassifiseres som psykopater, men man kan ha flere psykopatiske trekk uten å kvalifisere som psykopat.

Begrepet psykopat sitter løst hos mange. 
- I barnefordelingssaker kan for eksempel mor si at far er psykopat. Da bruker jeg å si at det er forskjell på å være psykopat og på å være drittsekk. Forskning fra fengsel viser at fengselsbetjenter har lavere terskel for å si at noen har personlighetsforstyrrelser enn andre fagfolk har. Det er viktig å skille mellom situasjon og person. Når folk har drept, og vi lurer på om de er psykotiske, må de lande litt før vi kan se dette. Da må vi ta dem inn i rolige omgivelser og gi det litt tid før de kan vurderes. I en barnefordelingssak kan situasjonen også være svært anspent, og man kan vise trekk som vanligvis ikke er der, sier Øverland.

Psykopati sjekkliste

For å avdekke om noen har denne personlighetsforstyrrelsen brukes spesifikke vurderingsskjema, som Psychopathy Checklist (PCL), som ble utviklet av den kanadiske psykologen Robert Hare på 1970-tallet og siden blitt revidert. Sjekklisten består av spesifikke personlighetstrekk som er til stede ved psykopati, deriblant:

 • Overflatisk sjarm
 • Grandiose følelser av egenverdi
 • Behov for stimuli/lett for å kjede seg
 • Manipulerende
 • Patologisk løgnaktighet
 • Parasittisk livsstil
 • Mangler empati
 • Manglende evne til å ta ansvar for egne handlinger
 • Kriminell allsidighet

Medfødt

- Hva er årsaken til psykopati? 

- De fleste er i dag enige om at psykopati er medfødt, men en oppvekst med stor omsorgssvikt, som ved gjentatte overgrep i tidlig alder, kan også gi personlighetsavvik. Dersom far er psykopat, har man en genetisk økt risiko for det, men også oppførselen hans kan traumatisere deg. Psykopati forekommer også hos personer som har hatt snille foreldre, sier Øverland.

Psykopati er karakterisert av strukturelle og funksjonelle avvik i områder av hjernen1. En studie vi tidligere har skrevet om på NHI.no, viste at psykopater har mindre grå substans i de områdene av hjernen som er viktig for å forstå andre menneskers følelser og intensjoner. Skader i disse områdene er forbundet med mangel på empati, svekket reaksjon på frykt og bekymring, og mangel på følelser som skyld og skam.

Ifølge Øverland er det ingen forskjell på en psykopat og en sosiopat:

- Det er bare ulike ord brukt om samme personlighetstrekk.

Omtrent én prosent av den voksne befolkningen vil bli klassifisert som psykopater. Likevel utgjør personer med denne personlighetsforstyrrelsen opptil 25 prosent av fengselsbefolkningen i Nord-Amerika1.

Psykopater begår et større antall voldelige angrep enn ikke-psykopater og personlighetstrekket er en sterk prediktor for voldelige tilbakefall. Innen ett år etter løslatelse har psykopater omtrent tre ganger større sannsynlighet for gjentagelse enn ikke-psykopater. Ikke-psykopatiske lovbryteres voldelige tilbakefallsrater er omtrent 40 prosent, men 90 prosent av psykopater har etter 20 år begått en annen voldelig forbrytelse, ifølge en artikkel som ble publisert i Restorative Neurology and Neuroscience i 20142.

Forskningens slagside

- Blant personlighetstrekk som er til stede ved psykopati, nevnes kriminell allsidighet og dårlig selvkontroll. Finnes det psykopater som ikke er kriminelle og voldelige?
- Mye av kunnskapen vi har om psykopater, er fra fengsel. Jeg tror at forskningen har en slagside på de ikke-vellykkede psykopatene. Vi vet lite om de vellykkede psykopatene, for vi finner dem ikke. Jeg tror det finnes mange, men vi vet ikke noe om dem. Vellykkede psykopater får dekt sitt behov for kontroll og dominans på andre måter.

Personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse har ofte flere personlighetsforstyrrelser.

- Menn som sitter inne, har ofte dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisissme, rus og psykopati, seksuell sadisme og psykopati, og paranoid personlighetsforstyrrelse og psykopati er også vanlige kombinasjoner. Jo flere personlighetsforstyrrelser man har samtidig, jo verre er det. Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse finnes det god behandling mot. Psykopatien kan man ikke gjøre noe med. Personer med psykopati kommer heller ikke til psykolog for å få hjelp. De oppsøker ikke hjelp før de må, og da gjerne i forbindelse med at de havner i fengsel, sier Øverland.

Les også: Paranoid psykose

- Psykopater er dårlige kjærester

Når man leser om psykopater, tegnes ofte et bilde av psykopaten som et kaldt, hjerteløst menneske. Men i en artikkel som ble publisert i Psychiatric Times i 20143, skriver forfatteren at psykopater, som alle andre, har et dypt ønske om å bli elsket. Et ønske som ofte ikke går i oppfyllelse: Det er vanskelig å være nær et menneske med slik atferd.

Som hos psykisk normale, er det mange psykopater som er glade i partneren sin, barna sine og kjæledyrene på sin måte, men de har problemer med å bli glad i og stole på resten av verden, skriver forfatteren videre.

- Det er få som vil være enige i det som står i den artikkelen. Man skal være forsiktig med å putte folk i en diagnose, det finnes grader av alt, men fagfolk er enige om at psykopater vanligvis er voldelige, manipulerende og svikefulle – altså dårlige kjærester, sier Øverland.

Slik avslører du psykopaten

Å identifisere personer med psykopatiske trekk er kritisk når man skal beregne sannsynligheten for nye kriminelle handlinger. Men hvordan oppdager vi som ikke er psykologer eller etterforskere, at en person er psykopat?

- Personer med psykopati vil ofte være veldig sjarmerende. Særlig unge kvinner som liker såkalte bad boys og action vil oppleve at slike menn kan være spennende. Mange er lystløgnere og skryter av ting som åpenbart er feilaktig. Psykopaten vil ofte prøve å kontrollere deg, han vil hindre deg i å møte venner. Ofte kan de bli tatt i løgn, utroskap, eller de slår. De har ofte få nære venner og problemer med å holde på arbeid. Ofte er de dømt for ting, for eksempel økonomisk utroskap. De har gjerne mange unnskyldninger for dette og vil si at det er andre sin feil, sier Øverland.

Pårørende lærer å holde seg unna

- Hvordan forholder du deg til en psykopat dersom du har en psykopat i familien, som foreldre eller søsken?
- De fleste som har vokst opp med en psykopat, lærer seg tidlig å holde seg unna. Dersom du må forholde deg til en psykopat, er det viktigste å forberede seg mentalt. Personen vil prøve å finne din sårbarhet og utnytte den. Forsøk å finne noen alliansepartnere som vet hva som skjer. Hvem av dine kollegaer kan det tenkes at psykopaten vil innynde seg hos? Dokumenter ting, slik at det ikke blir ord mot ord. Dersom vedkommende ikke møter opp til en samværsavtale med barna, kan han for eksempel si at du ikke møtte. Ta bilder av deg selv på parkeringsplassen dere avtalte å treffes på. Dersom vedkommende forteller et rykte, kan du ta det opp i en e-post du sender vedkommende etterpå. «Apropos det du sa til meg om den og den ...» Endel med psykopati er veldig flinke til å snakke for seg, gjerne ved hjelp av halvsannheter. En som prøver å spille samme spill blir ofte avslørt. Alt dette er veldig slitsomt. Du er jo egentlig i krig, sier Øverland.

Psykopati har en viss arvelighet. Likevel er sjansen størst for at man ikke arver anlegget for psykopati.

Utgjør stor andel av fengselsinnsatte

Personer med psykopati utgjør omtrent en halv prosent av befolkningen, og personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse utgjør 70 til 80 prosent av fengselsbefolkningen. Men ikke alle dyssosiale har psykopati. På den annen side har bare 1-2 prosent av befolkningen psykose, men halvparten av alle drap er begått av personer som er i psykose.

Noen personlighetsforstyrrelser kan behandles, men ikke psykopati.

Behandlingsstudier har vist at forsøk på å øke empatien hos personer med psykopati, stort sett er mislykket. Kognitiv atferdsterapi som fokuserer på utvikling av psykososial atferd for å tilfredsstille ens behov, har oppnådd størst suksess, skriver forfatterne av boken Psychopathy4

Historisk sett har det ikke alltid vært en ulempe å ha en psykopat i familien.

- Vi mennesker har ikke utviklet oss på flere tusen år. Vi er preget av de samme personlighetstrekkene som da. På vikingtiden var det en fordel å være psykopat når man skulle ut på tokt. Ingen rovdyr har empati, avslutter Øverland.

 

Kilder

Referanser

 1. De Brito SA, Forth AE, Baskin-Sommers A, et al.. Psychopathy. Nat Rev Dis Primers 2021. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Anderson NE, Kiehl KA. Psychopathy: Developmental Perspectives and their Implications for Treatment. Restor Neurol Neurosci 2014; 32 (1): 103-117. www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Martens WHJ: The Hidden Suffering of the Psychopath. Psychiatric Times 2014. www.psychiatrictimes.com
 4. Science Direct: Psychopathy, 2016 Forfattere: Neumann CS, Lasslett H www.sciencedirect.com
 5. Store medisinske leksikon: Psykopati sml.snl.no
 6. Britannica: What is the difference between a psychopath and a sociopath? And how do they both differ from narcissists? Forfatter: Duignan B,
 7. Psychology Tools: Hare Psychopathy Checklist (Original) (PCL-22) psychology-tools.com
 8. Psychology Today: Psychopathy www.psychologytoday.com