Informasjon, veiviser

Besvimelse hos barn og unge, veiviser

Hjernen klarer seg ikke lenge med lav blodforsyning. Om hjernen får for lite blod, mister vi bevisstheten og faller om. Liggende vil blodet lettere strømme til hodet og hjernen når det ikke trenger å overvinne tyngdekraften.

Hva er besvimelse?

  • Besvimelse (synkope) er et forbigående bevissthetstap som vanligvis fører til at vedkommende siger sammen eller faller over ende. Besvimelsen inntreffer plutselig, og den går over av seg selv i løpet av sekunder til få minutter.
  • Episoden skyldes langsom puls, blodtrykksfall og/eller utvidelse av blodårene i kroppen. Resultatet blir at mindre blod strømmer til hjernen, og vi besvimer.

Forekomst

  • Besvimelse hos barn og unge voksne er vanlig. 15 prosent av alle barn under 18 år har hatt minst ett tilfelle av bevissthetstap. Det tilsvarende tallet hos unge voksne er 20-40 prosent. Omtrent 5 prosent av småbarn har hatt anfall der de har «holdt pusten» til de besvimer
  • Blant noen ungdommer går det sport i det å besvime og for å oppnå det gjør de bruk av ulike teknikker.
Neste side