Informasjon, veiviser

Bilyd over hjertet hos barn, veiviser

Bilyd over hjertet er et vanlig (50-90 prosent) funn hos barn. Opptil 80 prosent av skolebarn kan ha hjertebilyd under visse omstendigheter, mens færre enn 1 prosent har feil med hjertet.

Hva er bilyd over hjertet?

 • Når man lytter på hjertet med stetoskop, høres for hvert hjerteslag 2 toner (lyder) som kalles 1. og 2. hjertetone. Mellom hjertetonene er det vanligvis helt stille
 • 1. hjertetone dannes ved at klaffene mellom hjertekamrene og forkamrene lukkes når hjertet trekker seg sammen. (Hjertet har to forkammer og to hjertekammer)
 • 2. hjertetone er lyden når klaffene i hovedpulsåren og lungepulsåren lukkes etter at sammentrekningen av hjertet er ferdig
 • Bilyder er lyder som høres mellom 1. og 2. tone, eller etter 2. tone, det vil si mellom 2. og 1. tone

10123-2-normale-hjerteklapper.jpg

Hyppig brukte betegnelser

 • Systolisk bilyd
  • En bilyd som høres mellom 1. og 2. hjertetone
  • Oppstår i den fasen der blodet pumpes ut i hovedpulsåren (aorta) eller lungepulsåren
 • Diastolisk bilyd
  • En bilyd som høres etter 2. hjertetone, det vil si mellom 2. og 1. tone
  • Oppstår i den fasen da blod fra forkamrene strømmer inn i hjertekamrene
 • Stenose
  • Betyr forsnevring av åpningen gjennom klaffene eller inne i et blodkar
 • Insuffisiens
  • Betyr lekkasje gjennom utette klaffer, blodet kan renne tilbake der det kom i fra

Hvorfor dannes bilyder?

 • Når blodet i hjertet får strømme fritt, strømmer det stille og jevnt, på samme måte som i en stille elv. Dersom blodstrømmen møter hindringer, som for eksempel en trang åpning i hjertet, eller en forsnevring i en blodåre, vil det oppstå virvelstrømmer bak forsnevringen - som i et elvestryk, og det høres lyd
 • Virvelstrømmer kan oppstå som følge av skadde klaffer eller forandringer av hjertets normale struktur (unormal anatomi).
 • Også raskere blodstrømshastighet enn normalt, eller mer "tykt" blod enn normalt, kan gi virvelstrømmer uten at det foreligger andre feil

Forekomst

 • Bilyd over hjertet er et vanlig (50-90 prosent) funn hos barn. Opptil 80 prosent av skolebarn kan ha hjertebilyd under visse omstendigheter. Hyppigheten av medfødte hjertefeil blant levendefødte er omtrent 1 prosent. Minst 80 prosent oppdages i første leveår, de fleste av disse diagnostiseres mens barnet er nyfødt.
 • Sannsynligheten for hjertesykdom blant barn med bilyd er lav (mindre enn 5 prosent). I en norsk studie ble medfødt hjertefeil funnet hos 10 prosent av barna som var henvist på grunn av nyoppdaget hjertebilyd, mens i en tidligere studie hadde bare 3 prosent medfødt hjertefeil.
 • Vanligvis kan legen fastslå om det er en normal bilyd bare ved å lytte på hjertet. De godarta eller normale bilydene har et særpreg som oftest er lett å gjenkjenne. Men i enkelte unntaks-tilfeller kan det være tvil, og i slike situasjoner vil barnet bli henvist til spesialist i hjertesykdommer eller barnesykdommer.
Neste side