Informasjon, veiviser

Ryggsmerter hos barn og unge, veiviser

Ryggsmerter er mindre vanlig hos barn og unge enn blant voksne.

Hva er ryggsmerter hos barn?

  • Ryggsmerter er mindre vanlig hos barn og unge og ikke så hyppig som hos voksne
  • Mekaniske ryggplager som følge av hyppig datamaskinbruk, fysisk aktivitet eller bæring av tung ryggsekk synes i liten grad å være forbundet med ryggsmerter hos skolebarn
  • Barn med psykososiale vansker, atferdsproblemer eller andre kroppslige sykdommer har større risiko for ryggsmerter

Forekomst

  • Hyppige diagnoser blant pasienter som søker hjelp på spesialistnivå er spondylolistese, skiveprolaps, skoliose og spondylolyse
Neste side