Informasjon, veiviser

Halvsidige kroppsfenomener, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Hjerneslag og drypp
  • Er den vanligste årsaken
  • Tilstanden kan oppstå i løpet av sekunder (for eksempel blodpropp fra hjertet), minutter (vanligvis hjerneblødning) eller minutter til timer (blodpropp som dannes lokalt i et kar i hjernen, trombose)
  • Symptomer varierer med lokalisasjon og alvorlighetsgrad
  • Ved drypp (TIA) forsvinner symptomer og tegn innen 24 timer, som regel innen en time
 • Cerebral parese
  • Hjerneskade fra fødselen av
  • Lette tilfeller blir ikke alltid diagnostisert i barneårene
  • Pasienten kan ha en lett slapphet av den aktuelle sidens lemmer
 • Parkinsons sykdom
  • Som regel en person over 60 år, en sykdom som øker på over tid
  • Sykdommen kan i en tidlig fase gi halvsidige symptomer, men etter hvert foreligger forandringer i begge kroppshalvdelene
  • Typiske symptomer er skjelving som øker ved psykisk belastning, maskeansikt, trege bevegelser, manglende medbevegelse av armene under gange, monoton stemme
 • Multippel sklerose
  • Oppstår vanligvis hos en yngre person
  • Startsymptomer kan være akutt svimmelhet, dobbeltsyn, ensidig synsnerveskade, klossethet, forstyrrelser i følesansen og kraftig vannlatingstrang
  • Ofte lette og forbigående anfall den første tiden
 • Hjernesvulst
  • Tilstanden utvikler seg gjerne langsomt
  • Tidlige symptomer kan være epileptiske anfall, langsomt innsettende lammelser, afasi
  • Typiske andre symptomer kan være kvalme, oppkast, svimmelhet, hjernenervelammelser, etter hvert personlighetsforandringer

Sjeldnere årsaker

 • Kronisk subduralt hematom
  • Blodansamling mellom hjerneskallen og hjernen
  • Forekommer særlig blant eldre og alkoholikere etter en hodeskade for en tid tilbake (dager, uker)
  • Vanligvis en gradvis reduksjon av mentale funksjoner, andre symptomer er ofte hodepine, falltendens, halvsidige lammelser
 • Sykdom i ryggmargen
  • Kan være et trangt parti i ryggmargen (spinalstenose), dannelse av et hulrom i ryggmargen (syringomyeli) eller en svulst, eventuelt spredning fra en svulst
  • Symptomene kommer gjerne snikende
  • Starter ofte med ensidige symptomer - for eksempel lammelser, smerter - det er ingen symptomer eller funn fra hodet eller ansiktet
  • Lokalisasjonen av symptomene avhenger av hvor i ryggmargen skaden er
 • Cervikal myelopati
  • Sykdom i nakken som medfører trykk på ryggmargen
  • Kan begynne som et halvsidig fenomen
  • Forklaringen er oftest slitasjeforandringer i nakken
  • Ingen symptomer eller funn fra hodet eller ansiktet
Forrige side Neste side