Informasjon, veiviser

Stillingsbetinget lavt blodtrykk, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen vil stille deg:

 • Oppstår svimmelheten bare når du reiser deg brått, eller kommer den i andre situasjoner også?
  • Bare når jeg reiser meg brått
  • Jeg kan bli akutt svimmel også i andre situasjoner
  • Jeg er vedvarende svimmel
 • Hvor lenge har du hatt disse plagene?
  • Noen dager
  • Ca. 1 uke
  • Flere uker
  • Ca. 1 måned
  • Flere måneder
 • Har du tendens til å falle om i forbindelse med svimmelheten?
  • Ja
  • Nei
 • Har du noen av følgende symptomer i tilslutning til den akutte svimmelheten?
  1. Opplevelse av svakhet
  2. Kvalme
  3. Hodepine
  4. Nakkesmerte
  5. Sløret syn
  6. Slapphet
  7. Skjelving
  8. Hjertebank
  9. Blir du forvirret?
  10. Nei, jeg har ingen av disse symptomene
 • Sjeneres du av noen av følgende symptomer?
  1. Brystsmerter
  2. Hjertebank
  3. Kortpustethet
  4. Hovne bein
  5. Uregelmessig puls
  6. Nei
 • Mulige årsaker?
  1. Bruker faste medisiner (angi over)
  2. Nylig begynt med ny medisin
  3. Nylig foretatt doseendring av medikament
  4. Har hjertesykdom
  5. Høyt alkoholforbruk
  6. Annen sykdom nylig (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Ved legeundersøkelsen står blodtrykks- og pulsmåling helt sentralt
  • Legen vil måle blodtrykket og pulsen din mens du sitter og etter at du har reist deg. De to trykkene og pulsverdiene sammenlignes. Ved påfallende lavere trykk når du står, tyder det på stillingsavhengig lavt blodtrykk
 • Legen vil også undersøke hjertet:
  • Måle puls, vurdere om den er regelmessig, lytte etter bilyder over hjertet
 • Legen bedømmer om du er inntørket (dehydrert), om det er underskudd på væske i kroppen din
 • Legen vil lete etter tegn på sykdom i nervesystemet
 • Legen vil ta et hjertekardiogram (EKG)

Andre undersøkelser

 • En såkalt "vippetest" kan bidra til å klargjøre årsaken til svimmelhet og hyppige besvimelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Unntaksvis kan det være aktuelt å henvise deg til grundigere undersøkelse hos indremedisiner eller nevrolog
Forrige side