Informasjon, veiviser

Tung pust hos voksne, veiviser

Pustevansker eller tung pust er en subjektiv følelse av å få for lite luft. Tung pust utgjør 2-4 prosent av alle kontaktårsaker på legekontoret. Her kan du lese om vanlige og mer uvanlige årsaker til tung pust, og om når du bør kontakte lege.

Hopp til innhold

Hva er tung pust?

  • Pustevansker eller tung pust er en subjektiv følelse av å få for lite luft. Kortpustet eller andpusten er ord for det samme. I legespråk kalles dette dyspné

Forekomst

  • Tung pust er en hyppig årsak til at folk oppsøker lege. I allmennpraksis utgjør tung pust 2-4% av alle kontaktårsaker
  • I befolkningsundersøkelser angir 3-25% noen gang å ha vært plaget med pustevansker
  • Hyppigheten av plager knyttet til tungpusthet øker med alderen

Hva utløser tung pust?

  • Dersom det av noen grunn blir mangel på oksygen i kroppens celler, fører det til at vi opplever åndenød, og forsøker å kompensere ved å puste raskere og dypere
  • Dersom det er for lite oksygen i luften som vi puster inn, får vi den samme følelsen av kortpusthet
  • Oksygentilførsel til de røde blodlegemene skjer i lungene, og de røde blodlegemene frakter oksygenet rundt til kroppens celler. Både lunger og blodomløp er med andre ord av stor betydning for oksygentilførsel
  • Den hyppigste årsaken til oksygenmangel er lungesykdommer. I over 70% av alle tilfeller hvor pasienter plages med tung pust, er det sykdommer i lunger eller luftveier som er årsaken. I ca. 20% av tilfellene er det sykdommer i hjerte eller kretsløp som er årsaken. Ved blodmangel, det vil si lav blodprosent, er blodets evne til å binde og transportere oksygen redusert, og følgen blir tung pust
  • Rene psykiske årsaker kan også utløse en følelse av tung pust uten at det er underskudd på oksygen. I situasjoner med angst kan det være umulig for den syke å kjenne forskjellen på åndenød på grunn av oksygenmangel og den lufthungeren som angsten kan utløse