Informasjon, veiviser

Tung pust hos voksne, veiviser

Tung pust eller pustevansker er en subjektiv følelse av å få for lite luft. Tung pust er oftest forårsaket av lungesykdommer, men også angst eller angstanfall er blant vanlige årsaker. .

Hva er tung pust?

  • Pustevansker eller tung pust er en subjektiv følelse av å få for lite luft. Kortpustet eller andpusten er ord for det samme. I legespråk kalles dette dyspné

Forekomst

  • Tung pust er en hyppig årsak til at folk oppsøker lege. I allmennpraksis utgjør tung pust to til fire prosent av alle kontaktårsaker
  • I befolkningsundersøkelser angir tre til 25 prosent at de noen gang har vært plaget med pustevansker
  • Hyppigheten av plager knyttet til tungpusthet øker med alderen

Hva utløser tung pust?

  • Dersom det av noen grunn blir mangel på oksygen i kroppens celler, fører det til at vi opplever åndenød, og forsøker å kompensere ved å puste raskere og dypere
  • Dersom det er for lite oksygen i luften som vi puster inn, får vi den samme følelsen av kortpusthet - for eksempel når vi befinner oss på flere tusen meters høyde
  • Oksygentilførsel til de røde blodlegemene skjer i lungene, og de røde blodlegemene frakter oksygenet rundt til kroppens celler. Både lunger og blodomløp er med andre ord av stor betydning for oksygentilførsel. Ved blodmangel, det vil si lav blodprosent, er blodets evne til å binde og transportere oksygen redusert, og følgen blir tung pust
  • Den hyppigste årsaken til oksygenmangel er lungesykdommer. I over 70 prosent av alle tilfeller hvor pasienter plages med tung pust, er det sykdommer i lunger eller luftveier som er årsaken
  • I cirka 20 prosent av tilfellene er det sykdommer i hjerte eller kretsløp som er årsaken
  • Rene psykiske årsaker kan også utløse en følelse av tung pust uten at det er underskudd på oksygen. I situasjoner med angst kan det være umulig for den syke å kjenne forskjellen på åndenød på grunn av oksygenmangel og den lufthungeren som angsten kan utløse
Neste side