Informasjon, veiviser

Hoste, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Forkjølelse
  • Er den vanligste forklaringen
  • Forkjølelsessymptomer som går over i hoste, først tørr og irriterende, senere løsere hoste. Det er lite eller ingen reduksjon i allmenntilstand. Hosten kan noen ganger vedvare i ukevis
 • Røking
  • Fører ofte til hoste, spesielt morgenhoste ("røykhoste")
 • Akutt bronkitt
  • Er ofte en del av forløpet til en forkjølelse
  • Mistenkes ved hoste som er intensiv og som varer utover en uke, først tørr og irritativ, senere løsere; sårhetsfornemmelse i hals og bryst. Lite feber og ikke særlig redusert allmenntilstand
 • Bihulebetennelse
  • Varighet kortere enn 30 dager
  • Nesetetthet, ensidig smerte over bihule, pussholdig slim fra nesen, råtten lukt eller smak. Kan også gi hoste fordi det "drypper" fra nesen og bak i svelget
 • Astma
  • En kronisk betennelsestilstand i bronkiene som vanligvis opptrer hos barn og ungdom
  • Medfører anfall med pustevansker; eventuelt tilbakevendende perioder med plagsom og langvarig hoste, tungpust, piping i brystet
  • Kronisk hoste kan være den eneste manifestasjonen av astma hos opptil halvparten, hosten forverres ofte av kulde og anstrengelser og kan forverres om natten
 • Kronisk bronkitt (KOLS)
  • Opptrer helst hos tidligere eller nåværende røker, forekomsten øker frem mot 70 års alder
  • En tilstand som utvikler seg over tid med perioder med tungpusthet (luftveisobstruksjon) og hoste
  • Tilstanden forverres ved luftveisinfeksjoner
 • Lungebetennelse
  • Forekommer oftest blant eldre og personer med svekket allmenntilstand. Er som regel en bakterieinfeksjon
  • Gir løs hoste med gulgrønn eller rustbrun farge på det som hostes opp, feber, redusert allmenntilstand, ofte tungpust, eventuelt smerter ved pusting
 • Kikhoste
  • Opptrer ofte som epidemier. Det tar 1-2 uker fra smitte til sykdom oppstår. Hyppigere i Norge de siste årene
  • Er karakterisert ved hoste som trekker ut over uker, hosteanfall som ender med typisk kiking
 • Bivirkning av medisin
  • Gjelder spesielt såkalte ACE-hemmere som brukes ved hjertesvikt, høyt blodtrykk og til pasienter med diabetes
 • Nervøs hoste
  • Er en uvane, og det foreligger ingen sykdom i luftveiene

Sjeldnere årsaker

 • Fremmedlegeme i luftveiene
  • Kan forekomme hos barn eller sterkt svekkede personer
  • Medfører vanligvis plutselig innsettende hoste, pustevansker og vedkommende blir blå. Hos enkelte kan det etter de første symptomene være et symptomfritt intervall av dagers til ukers varighet. Deretter tiltakende pustevansker
 • Tilbakestrøm av syre fra mage til spiserør (gastroøsofageal refluks)
  • Kan oppstå i alle aldersgrupper, også blant små barn, men økende forekomst med alderen
  • Medfører reflukssymptomer som halsbrann eller brystbrann, sure oppstøt, sviende smerter øverst i magen, lindring av syrenøytraliserende, noen ganger svelgevansker. Er en viktig årsak til kronisk hoste
 • Støvlunge (pneumokoniose)
  • Sykdommer (bl.a. asbestose og silikose) med opphopning av uorganisk støv i lungene med betennelse og dannelse av arrvev (fibrose). Rammer støveksponerte personer
  • Symptomene er som regel kun pustevansker ved anstrengelse, men det kan foreligge hoste og opphost av blodig slim
 • Lungetuberkulose
  • Er vanlig i verdensmålestokk, uvanlig i Norge, ses helst blant eldre og innvandrere
  • Symptomene er lite spesifikke og tilstanden melder seg i form av slapphet, vekttap, nattsvette, tørr og senere løs hoste
 • Lungekreft
  • Utgjør 1/3 av alle krefttilfeller blant menn og ¼ av alle krefttilfeller blant kvinner. Oppstår oftest hos personer som har røkt i lang tid
  • Tidlige symptomer kan være hoste, pustevansker, brystsmerter, opphosting av blodig slim, dårlig matlyst og vekttap
 • Cystisk fibrose
  • Kronisk lungesykdom med pustebesvær (obstruktiv) hos barn og ungdom, av og til andre tilfeller i familien
  • Bør mistenkes hos barn med påfallende hyppige nedre luftveisinfeksjoner. Det kan samtidig foreligge betennelse i bukspyttkjertelen, noe som medfører fettglinsende kronisk diaré
 • Sarkoidose
  • Er en akutt eller kronisk betennelsessykdom i kroppen som rammer lungene i 90 prosent av tilfellene. Sykdommen debuterer gjerne i 30-40 års alder
  • Sykdommen kan presentere seg med slapphet, feber, uforklarlig langvarig hoste, pustevansker - eller tilstanden blir tilfeldig oppdaget. Den kan også gi symptomer fra hud, øyne, nerver, lever, nyre eller hjerte
 • Hjertesvikt
  • Opptrer som regel hos eldre mennesker
  • Akutt hjertesvikt
   • Oppstår brått og uventet, ofte i forbindelse med akutt hjerteinfarkt. Det foreligger betydelige pustevansker, surklende pust, hoste og skummende opphostet slim (akutt lungeødem)
  • Kronisk hjertesvikt
   • Er preget av pustevansker ved anstrengelse, hoste, slapphet, tungpusthet når du ligger flatt, anfall med nattlige pustevansker, vektøkning på grunn av økt mengde væske i kroppen
 • Utposninger på luftrør (bronkiektasier)
  • Er en medfødt eller ervervet tilstand
  • Gir episodisk eller kronisk hoste, betydelig mengder opphostet slim, økt mengde slim ved f.eks. leieendring
Forrige side Neste side